web analytics

Agile, Scrum, Kanban a Lean pomáhajú vytvárať funkčné produkty podľa potrieb zákazníkov aj napriek často požadovaným zmenám. Našim klientom pomáhame zaviesť agilné praktiky od roku 2007 prostredníctvom vlastného portfólia nástrojov a konzultačných služieb.

Produkty

Prinášame symbiózu skúseností s agilným vývojom produktov a konzultačných služieb zameraných na Agile, Scrum, Kanban a Lean.

Produkt ScrumDesk, elektronická tabuľa agilného tímu, radikálne zlepšuje viditeľnosť stavu projektu a zároveň navádza tímy aplikovať agilné techniky správnymi spôsobmi.

Produkt používa viac ako 20 000 spoločností na celom svete.

Agile nielen učíme, ale ním aj sami žijeme.

Služby

Od tréningov cez mentoring až po návrh a podporu agilnej transformácie.

Máme medzinárodné skúsenosti so zavedením Agile v startupoch, malých IT firmách, ale aj finančných inštitúciách, telco, offshore a mimo IT.

Naše tréningy, mentoring a koučing sú zamerané na celú firmu. Od biznisu, cez manažment po vývojové a testovacie tímy.

Pomáhame s praktikami aj nástrojmi podporujúcimi Agile.