web analytics

Agile, scrum, scrum master, product owner, lean, certifikacia

Potrebujete zmeniť organizáciu na štíhlu a pripravenú efektívne vytvárať produkty so zameraním na zákazníka aj napriek často požadovaným zmenám?

8.-9. apríl

Základy Agile a Scrum

Bratislava

10. apríl

Konferencia ScrumImpulz

Bratislava

Produkty

Prinášame symbiózu skúseností s agilným vývojom produktov a konzultačných služieb zameraných na Agile, Scrum, Kanban a Lean.

Produkt ScrumDesk, elektronická tabuľa agilného tímu, radikálne zlepšuje viditeľnosť stavu projektu a zároveň navádza tímy aplikovať agilné techniky správnymi spôsobmi.

Produkt používa viac ako 19 000 spoločností na celom svete.

Agile nielen hlásame, ale ním aj sami žijeme.

Služby

Od tréningov cez mentoring až po návrh a podporu agilnej transformácie.

Máme medzinárodné skúsenosti so zavedenímAgile v startupoch, malých IT firmách, ale aj finančných inštitúciách, telco, offshore a mimo IT.

Naše tréningy, mentoring a koučing sú zamerané na celú firmu. Od biznisu, cez manažment po vývojové a testovacie tímy.

Pomáhame s praktikami aj nástrojmi podporujúcimi Agile.