Zrýchlite a skvalitnite vývoj produktov, získajte viditeľnosť, zaangažujte tímy a zákazníkov.

Scrum ako agilný procesný rámec (framework) umožňuje dosiahnuť rýchlejšiu a kvalitnejšiu implementáciu produktov v úzkej spolupráci so zákazníkmi.

Pre koho

Základný kurz je určený pre tých, ktorú sa snažia Scrum implementovať alebo ho už používajú. Je vhodný pre produktových a projektových manažérov, vedúcich tímov, ale aj pre členov vývojových tímov.  Aj keď sú agilné procesy zväčša používané v IT, v súčasnosti sa implementujú už aj vo finančnom, automotive a verejnom sektore; v menších ale aj enterprise spoločnostiach.

Kurz Vám pomôže pripraviť organizáciu na prechod na agilné procesy.

Ciele

 • Naučiť sa základy adaptívneho iteratívneho vývoja produktov.
 • Spoznať Agile Manifesto a princípy agilnosti.
 • Pochopiť princípy metódy riadenia pomocou Scrum.
 • Naučíť sa vytvoriť samoorganizované agilné tímy.
 • Prakticky spoznať roly v Scrum a ich zodpovednosti.
 • Aplikácia Scrum od plánovania produktu, cez denný život po vyhodnotenie stavu.
 • Vytvoriť základné Scrum artefakty používané pri vývoji produktu.
 • Produktový plán (roadmap) agilne.
 • Tvorba produktového backlogu, eposy a biznisové témy pomocou inovatívnych hier.
 • User story, písanie správnych user stories.
 • Rôzne techniky agilného odhadovania hodnoty, rizika a náročnosti.
 • Odhad dodania verzie.
 • Agilné metriky a ich porozumenie.
 • Scrum Master – techniky moderovania a vedenia tímu.
 • Retrospektíva ako firemný proces zlepšovania a inovácií.
 • Samoorganizácia tímu.

Poznatky sú prednesené vo forme praktických príkladov, príbehov a skúseností z implementácie Scrumu v rôznych spoločnostiach.

Naše školenia sú jedinečné agilnými hrami, ktoré účastníci môžu neskôr aplikovať vo vlastných organizáciach pre zrýchlenie adaptácie na Agile.

Okrem kurzu získate

 • online mentoring 1 hodinu počas prvého mesiaca po absolvovaní kurzu,
 • certifikát o absolvovaní kurzu,
 • prístup k prezentácii v elektronickej forme.

Deň I. (9:00-16:30)

 • Adaptívne riadenie projektu
 • Agile Manifesto – zásady agilnosti
 • Agilný tím – čo ho definuje
 • Inkrementálny a iteratívny vývoj
 • Samoorganizácia tímu (hra)
 • Scrum
 • Roly v Scrum tíme
 • Koncept User Story
 • Odhadovanie náročnosti
 • Hra Planning poker
 • Viditeľnosť priebehu vývoja a reporting stavu
 • Demonštrácia výsledkov
 • Retrospektíva – ako sa zlepšiť
 • Implementácia agilných praktík v praxi
 • Prípadové štúdie a príbehy z reálneho života agilných tímov

Deň II. (9:00-16:30)

 • Vízia LEGO produktu
 • Lean Canvas
 • Stratégia budovania produktu
 • Plánovanie verzie
 • Odhadovanie agilne
 • Prioritizácia
 • Rozdelenie do sprintov
 • Sprint #1
  • Sprint planning
  • Demo
  • Retro
 • Sprint #2
  • Sprint planning
  • Demo
  • Retro
 • Otázky a odpovede

Toto školenie odporúčame klientom robiť inhouse, teda priamo s tímami, ktoré potrebujete zaškoliť. Počas školenia sa zvyčajne rozvinie debata o spôsobe implementácie Agile a jej úskaliach.

V prípade, že je vás málo, školenie môžeme spraviť aj online prostredníctvom Skype, GoTo Meeting, resp. Google Hangout. V takomto prípade odporúčame kvôli interakcii max. 4 ľudí na tréningu.

Meno a priezvisko (*)

Email (*)

Spoločnosť (*)

Preferovaná forma (*)

Poznámka

Pre inhouse kurz budeme potrebovať:

 • miestnosť dostatočne veľkú pre daný počet ľudí,
 • počet stolov = počet ľudí / 5 ,
 • projektor,
 • flipchart, 1 rolku flipchartového papiera a fixy, 4 farby,
 • blok A4 papierov,
 • 2 balíčky post-its štandardnej veľkost, žlté,
 • perá.

Odporúčané rozloženie stolov

Pre efektívny tréning odporúčame nasledujúce varianty rozloženia stolov v školiacej miestnosti. V prípade, že stoly nemôžete usporiadať, prispôsobíme sa situácii.

 

Slide111-300x225   Slide4-300x225   Slide12-300x225

Občerstvenie

ScrumDesk zabezpečuje občerstvenie iba v prípade verejných školení. V prípade inhouse tréningov odporúčame zabezpečiť účastníkom vodu, resp. občerstvenie podľa zvyklostí firmy.