web analytics

Agilné techniky v kocke

Agilné techniky v kocke Súhrn techník pre agilný vývoj produktov Pracovný zošit školení Agile Publikácia sumarizuje agilné techniky a praktiky používané pri vývoji produktov. Agile, Agile manifesto, rozdiel agile voči tradičným postupom. Lean, jeho princípy a základné praktiky. Produkt agilne, vízia, roadmapa, stratégia, manažment klientov. Personas, Value [...]

Produkt rýchlejšie

Produkt rýchlejšie Ako tvoriť produkty pripravené pre rýchlosť 21. storočia Návod ako začať s Agile, Scrum a Kanban Kniha popisuje základné východiská agilných praktík, ich filozofiu a uplatnenie pri tvorbe produktov (a nielen softvérových produktov). Zachytáva skúsenosti získané počas zavádzania agile v desiatkach firiem a viac než stovke tímov, ktorým [...]

Kanban a Scrum. Ich maximálne využitie.

Kanban and Scrum - making the most of both (Kanban a Scrum.  Ich maximálne využitie.) Návod ako prejsť zo sveta Scrum do sveta Kanban. Slovenský preklad Kniha, ktorá prináša porovnanie Scrum a Kanban, výhody a nevýhody oboch praktík, ich vzájomné prepojenie a využitie v oblastiach, kde Scrum nie je jednoznačným [...]

Kniha Scrum and XP from The Trenches

Scrum and XP from the Trenches (Scrum a Extrémne programovanie zo zákopov) Jedna z najpopulárnejších kníh o Agile, Scrum a XP, s ktorou by ste mali určite začať. Slovenský preklad Kniha, ktorá prináša základné praktiky a filozofiu Agile v rozhovore ľudí, ktorí Scrum a XP objavujú. Aha momenty, [...]