web analytics

Proces zodpovednosti

Scrum and XP from the Trenches (Scrum a Extrémne programovanie zo zákopov) Jedna z najpopulárnejších kníh o Agile, Scrum a XP, s ktorou by ste mali určite začať. Slovenský preklad Model zodpovednosti, ktorého autorom je Christopher Avery, popisuje čím prechádza každý človek pre dosiahnutie stavu, kedy cíti, že [...]