web analytics

Scrum checklist

Scrum Checklist Preverte si nakoľko dobre máte implementovaný Scrum. 70 otázok na 15 minút Excel súbor, v ktorom vyplní každý člen tímu jednoduché áno, alebo nie a dozviete sa ako na tom ste. Niektoré z otázok sú vhodnejšie pre distribuované tímy. Prispôsobte si tento kontrolný zoznam podľa vašej firmy a [...]

Persona

Personas Ako mať používateľa a jeho život stále na pamäti. Popis používateľa a jeho potrieb Persona je popis používateľa, ktorý bol prebraný agilnými tímami z marketingu. Približuje členom tímu používateľov natoľko, aby vývoj vlastností bol smerovaný správne. Persona je referencovaná v popise požiadaviek vo forme user stories. Používateľ a [...]

Kudo Box

Retrospektíva Kudo Box Nie je nič lepšie ako poďakovať kolegovi, kolegyni, a uznať zásluhy. Stiahnuť karty

Six Thinking Hats

Retrospektíva Six Thinking Hats Pokročilejšia technika rerospektívy pre tímy, ktoré už nebaví stále vravieť čo môže byť lepšie. Stiahnuť karty

4L

Retrospektíva 4L Čo sa páčilo, čo ste sa naučili, čo vám chýba, po čom túžite Stiahnuť karty

Mad Sad Glad

Retrospektíva Dobré vs. zlepšiť Základná technika rerospektívy, s ktorou je vhodné začať. Stiahnuť karty

User story karty pre plánovanie

Karty pre plánovanie sprintov Preferujete počas plánovania fyzické karty? Príprava backlogu produktu, plánovanie verzií, alebo sprintov je vždy efektívnejšie s použitím fyzických kariet. ID user story Titulok user story Miesto pre popis vo formáte user story Miesto pre epiky Priorizačné položky - MoSCoW, riziko, business value, [...]

Agilné techniky v kocke

Agilné techniky v kocke Súhrn techník pre agilný vývoj produktov Pracovný zošit školení Agile Publikácia sumarizuje agilné techniky a praktiky používané pri vývoji produktov. Agile, Agile manifesto, rozdiel agile voči tradičným postupom. Lean, jeho princípy a základné praktiky. Produkt agilne, vízia, roadmapa, stratégia, manažment klientov. Personas, Value [...]

Produkt rýchlejšie

Produkt rýchlejšie Ako tvoriť produkty pripravené pre rýchlosť 21. storočia Návod ako začať s Agile, Scrum a Kanban Kniha popisuje základné východiská agilných praktík, ich filozofiu a uplatnenie pri tvorbe produktov (a nielen softvérových produktov). Zachytáva skúsenosti získané počas zavádzania agile v desiatkach firiem a viac než stovke tímov, ktorým [...]

Kanban a Scrum. Ich maximálne využitie.

Kanban and Scrum - making the most of both (Kanban a Scrum.  Ich maximálne využitie.) Návod ako prejsť zo sveta Scrum do sveta Kanban. Slovenský preklad Kniha, ktorá prináša porovnanie Scrum a Kanban, výhody a nevýhody oboch praktík, ich vzájomné prepojenie a využitie v oblastiach, kde Scrum nie je jednoznačným [...]