web analytics

Persona

Personas Ako mať používateľa a jeho život stále na pamäti. Popis používateľa a jeho potrieb Persona je popis používateľa, ktorý bol prebraný agilnými tímami z marketingu. Približuje členom tímu používateľov natoľko, aby vývoj vlastností bol smerovaný správne. Persona je referencovaná v popise požiadaviek vo forme user stories. Používateľ a [...]

Proces zodpovednosti

Scrum and XP from the Trenches (Scrum a Extrémne programovanie zo zákopov) Jedna z najpopulárnejších kníh o Agile, Scrum a XP, s ktorou by ste mali určite začať. Slovenský preklad Model zodpovednosti, ktorého autorom je Christopher Avery, popisuje čím prechádza každý človek pre dosiahnutie stavu, kedy cíti, že [...]

Agilné techniky v kocke

Agilné techniky v kocke Súhrn techník pre agilný vývoj produktov Pracovný zošit školení Agile Publikácia sumarizuje agilné techniky a praktiky používané pri vývoji produktov. Agile, Agile manifesto, rozdiel agile voči tradičným postupom. Lean, jeho princípy a základné praktiky. Produkt agilne, vízia, roadmapa, stratégia, manažment klientov. Personas, Value [...]

Produkt rýchlejšie

Produkt rýchlejšie Ako tvoriť produkty pripravené pre rýchlosť 21. storočia Návod ako začať s Agile, Scrum a Kanban Kniha popisuje základné východiská agilných praktík, ich filozofiu a uplatnenie pri tvorbe produktov (a nielen softvérových produktov). Zachytáva skúsenosti získané počas zavádzania agile v desiatkach firiem a viac než stovke tímov, ktorým [...]