web analytics

Proces zodpovednosti

Scrum and XP from the Trenches (Scrum a Extrémne programovanie zo zákopov) Jedna z najpopulárnejších kníh o Agile, Scrum a XP, s ktorou by ste mali určite začať. Slovenský preklad Model zodpovednosti, ktorého autorom je Christopher Avery, popisuje čím prechádza každý človek pre dosiahnutie stavu, kedy cíti, že [...]

Produkt rýchlejšie

Produkt rýchlejšie Ako tvoriť produkty pripravené pre rýchlosť 21. storočia Návod ako začať s Agile, Scrum a Kanban Kniha popisuje základné východiská agilných praktík, ich filozofiu a uplatnenie pri tvorbe produktov (a nielen softvérových produktov). Zachytáva skúsenosti získané počas zavádzania agile v desiatkach firiem a viac než stovke tímov, ktorým [...]