Naučte sa základy Agile

Voľne dostupné školenia, ktoré vás pripravia na štart s Agile a Scrum.

Úvod nášho kurzu Základy Agile a Scrum.


– plná verzia –


– plná verzia –

Agile Knowledge Hub je iniciatívou, v rámci ktorej s podporou partnerov, trénerov, koučov a ľudí, ktorí agile denne praktizujú, vám umožňujeme vidieť, počuť, učiť a pýtať sa čokoľvek o Agile.