S týmto tímom náš mentor strávil niekoľko dní a museli sme skonštatovať, že tak dobre fungujúci agilný tím a klienta v Bratislave len tak nenájdete. Záujemca bude pracovať aj so stakeholdermi a produktovými vlastníkmi v Ženeve.

Čaká vás práca produktového vlastníka na úspešnom vlajkovom produkte, ktorá si vyžaduje talentovaného a dynamického kandidáta pre bratislavskú pobočku švajčiarskej spoločnosti. Distribuovaný softvér, BigData, cloudy.

Kľúčovou úlohou je samozrejme zdieľanie produktovej vízie, správa backlogu, príprava user stories, ich priorizácia, koordinácia s vývojovým tímom a kľúčovými stakeholdermi produktu. Tím aplikuje automatizáciu, kontinuálnu integráciu a agilné testovanie.

Kľúčové zodpovednosti

 • Identifikácia a anlýza vlastností, ich segmentíca do epikov a user stories. Detailizácia funkčných a nefunkčných požiadaviek.
 • Správa produktového backlogu vrátane negociácie so stakeholdermi.
 • Podpora vývojového tímu pre zaistenie dodávky produktu vrátane participácie na overovaní riešenia a validácie produktu.
 • Pomoc s impedimentami tímu a ich eskalácia, alebo riešenie.
 • Spolupráca s ďalšími skupinami vo firme (produktový manažmenr, vývojári, podpora atď.)
 • Reporting produktovému manažmentu.

Co by ste mali vedieť

 • Angličtina.
 • Skúsenosť so softvérovým vývojom vrátane automatizácie a testovania.
 • Znalosť Scrum a Kanban.
 • Autonómny a samoorganizovaný kandidát, náročný, no zároveň silný tímový hráč.
 • Znalosť ECM: Sharepoint, Open Text LiveLink, EMC Documentum, IBM FileNet, CMIS.
 • BI: Qlikview, reporting, dashboardy.
 • Front end, UX/UI, vývoj používateľského rozhrania, widgety, backbone, angular.js, jquery.

Oslovilo vás to?

Ozvite sa nám emailom.