Práca sa dá robiť aj zábavnou formou s podstatne lepšími výsledkami.

Agilné hry sa ukázali ako najrýchlejší a naúčinnejší spôsob ako docieliť stabilnú agilitu v tíme.

Tento seminár Vám predstaví techniky, ktoré radikálne zmenia spôsob vývoja Vašich produktov. Príprava projektu, jeho riadenie a vyhodnotenie nadobudne nový rozmer, rozmer spolupráce, kreativity a viditeľnosti.

Cieľom je ozrejmiť formou hier:

 • Tvorbu produktového portfólia,
 • inovačné hry pre jednoduchšie získavanie požiadaviek a ich priorít zákazníkmi,
 • iteratívny a inkrementálny vývoj produktov,
 • prehĺbenie tímovej spolupráce,
 • samoorganizáciu tímov,
 • pochopenie lean princípov vývoja produktov,
 • zlepšenie prezentačných schopností.

Kurz odporúčame manažérom, Scrum mastrom, produktovým vlastníkom a agilným tímom.

Agenda (4 hodiny, max. 25 účastníkov)

 • Agilné princípy
 • Čo je Agile
 • Samoorganizácia tímu
 • Inovačné hry definície produktu
 • Inkrementálny a iteratívny vývoj
 • Odhadovanie náročnosti úloh, rôzne techniky
 • Formy retrospektívy
 • Riešenie konfliktov zameraním sa na problém, nie emócie