Kanban – komplexnosť s prehľadom a ľahkosťou

Dynamika dnešnej doby nás núti nachádzať nové spôsoby organizácie práce, ktoré podporujú neustálu reakciu na zmeny biznis prostredia. Komplexnosť produktov, ich vývoja, prevádzky a nakoniec aj ich podpory zvyšuje neúmerne množstvo informácií potrebných pre riadenie. Klasické nástroje ako emaily, tabuľky a prezentácie dnes tomuto tempu nestačia.

Ľudia bez prehľadu o úlohách, ich stave a plánoch nie sú schopní adekvátne správne reagovať a pociťujú z práce stres z množstva úloh.

Kanban je súhrnom praktík, ktoré sa zameriavajú na tieto aspekty riadenia a výrazne transformujú organizáciu práce.

V tomto kurze sa dozviete ako aplikovať Kanban v prostredí (nielen) IT organizácie či už vo vývoji vysoko dynamických produktov, alebo pri incident a problem manažmente, resp. v centrách podpory.

Pre koho

Manažment, Scrum mastri, projektový manažment, vedúci tímov, incident manažment, problem manažment, support.

Ciele

Počas školenia vás chceme naučiť:

 • čo je Kanban,
 • kde ho má zmysel používať,
 • kedy je lepší ako Scrum,
 • ako zvizualizovať stav práce a aktivít,
 • ako zoptimalizovať riadenie práce,
 • ako zapojiť ľudí do zlepšovacieho procesu,
 • ako merať priebeh aktivít,
 • ako spojiť scrum tímy a kanban tímy do jednej firmy,
 • {Q}-{A}=0, otázky a odpovede.

K tomu desiatky príbehov z reálneho života tímov a kopec aha momentov.

Okrem kurzu získate

 • online mentoring 1 hodinu počas prvého mesiaca po absolvovaní kurzu,
 • certifikát o absolvovaní kurzu,
 • prístup k prezentácii v elektronickej forme.

Deň I. (9:00-16:30)

 • Základy agilných princípov.
 • Rozdiel agilných prístupov voči tradičným.
 • Lean, štíhla výroba, hlavné presvedčenia Lean.
 • Kanban, jeho história, prečo Kanban?
 • 7 základných princípov Kanban.
 • 7 základných Kanban praktík.
 • Vizualizácia procesu, ako vytvoriť a organizovať správnu Kanban tabuľu.
 • Class of service.
 • Limitovanie rozpracovanej práce, prečo a ako.
 • Explicitné pravidlá, ich vytvorenie, disciplína ich dodržiavania a proces ich kontinuálneho zlepšovania.
 • Value stream mapping.
 • Lead time a cycle time, ako ich merať a optimalizovať.
 • Kontinuálne zlepšovanie, techniky root cause analýz, backlog zlepšení.
 • A3 Thinking.
 • Kedy Kanban, kedy Scrum a kedy obidva.
 • Ako spojiť scrum tímy a kanban tímy do jednej firmy.
 • {Q}-{A}=0, otázky a odpovede.
Toto školenie odporúčame klientom robiť inhouse, teda priamo s tímami, ktoré potrebujete zaškoliť. Počas školenia sa zvyčajne rozvinie debata o spôsobe implementácie Kanban.

  Meno a priezvisko (*)

  Email (*)

  Spoločnosť (*)

  Poznámka

  Pre inhouse kurz budeme potrebovať:

  • miestnosť dostatočne veľkú pre daný počet ľudí,
  • počet stolov = počet ľudí / 5 ,
  • projektor,
  • flipchart, 1 rolku flipchartového papiera a fixy, 4 farby,
  • blok A4 papierov,
  • 2 balíčky post-its štandardnej veľkost, žlté,
  • perá.

  Odporúčané rozloženie stolov

  Pre efektívny tréning odporúčame nasledujúce varianty rozloženia stolov v školiacej miestnosti. V prípade, že stoly nemôžete usporiadať, prispôsobíme sa situácii.

  Slide111-300x225 Slide4-300x225 Slide12-300x225

  Občerstvenie

  • ScrumDesk zabezpečuje občerstvenie iba v prípade verejných školení. V prípade inhouse tréningov odporúčame zabezpečiť účastníkom vodu, resp. občerstvenie podľa zvyklostí firmy.