Manažér a Agile

agile management
Manažér v agilnej spoločnosti? Oxymoron?

Zavedenie agilných praktík neznamená, že nutne musí dôjsť k radikálnej zmene organizačných rolí. A už vôbec to neznamená, že manažment nie je, napriek samoorganizácii tímov, potrebný.

Rola manažéra získava pri spolupráci s agilnými tímami nové možné rozmery. Samoorganizácia tímu, transparentnosť a priebežné riešenie obmedzení umožňuje manažérovi sa zamerať na iné aspekty vedenia ľudí.

Pre koho?

Executive management, líniový manažment, produktový a projektový manažment, team lídri.

 • Základy Agile, Lean a Scrum stručne
  • Základy adaptívneho iteratívneho vývoja produktov.
  • Scrum stručne.
  • Lean a Kanban.
 • Manažér v agile
  • Vedenie vs. riadenie.
  • Rola manažéra v agilnom tíme.
  • Manažér a ScrumMaster. Ako nastaviť zodpovednosti.
  • Základné soft skills potrebné pre podporu agilných tímov.
  • Koordinácia viacerých agilných tímov.
  • Model zodpovednosti. Dysfunkcie tímu. Vývoj tímu podľa Tuckmana.
  • Management 3.0.
 • Agilná transformácia organizácie.
  • Cynefin.
  • Riadenie procesu zavádzania agile v tíme.
  • Ako stanoviť ciele zavádzania agile.
  • Ako vyhodnocovať agilnú transformáciu.
  • Transparentné prostredie. Ako ho vytvoriť.
  • Komunity, piliere trvalej zmeny.
  • Identifikácia problémov, root cause analýza, A3 Thinking.

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.
Súhlasím

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.
Súhlasím
Toto školenie odporúčame klientom robiť inhouse, teda priamo s tímami, ktoré potrebujete zaškoliť. Počas školenia sa zvyčajne rozvinie debata o spôsobe implementácie Agile a jej úskaliach.

V prípade, že je vás málo, školenie môžeme spraviť aj online prostredníctvom Skype, GoTo Meeting, resp. Google Hangout. V takomto prípade odporúčame kvôli interakcii max. 4 ľudí na tréningu.

  Meno a priezvisko (*)

  Email (*)

  Spoločnosť (*)

  Preferovaná forma (*)

  Poznámka

  Pre inhouse kurz budeme potrebovať:

  • miestnosť dostatočne veľkú pre daný počet ľudí,
  • počet stolov = počet ľudí / 5 ,
  • projektor,
  • flipchart, 1 rolku flipchartového papiera a fixy, 4 farby,
  • blok A4 papierov,
  • 2 balíčky post-its štandardnej veľkost, žlté,
  • perá.

  Odporúčané rozloženie stolov

  Pre efektívny tréning odporúčame nasledujúce varianty rozloženia stolov v školiacej miestnosti. V prípade, že stoly nemôžete usporiadať, prispôsobíme sa situácii.

   

  Slide111-300x225 Slide4-300x225 Slide12-300x225

  Občerstvenie

  ScrumDesk zabezpečuje občerstvenie iba v prípade verejných školení. V prípade inhouse tréningov odporúčame zabezpečiť účastníkom vodu, resp. občerstvenie podľa zvyklostí firmy.