Tréning Produkt prakticky

Máte nápad? To nestačí. Musíte ho aj realizovať!

Zúčastnite sa tohto praktického workshopu pre rolu product owner a naučte sa ako správne pripraviť biznis model, víziu a stratégiu pre implementáciu nápadov.

Táto simulácia skutočného života vás prevedie zákutiami produktového vlastníctva. Naučíme vás ako zmapovať svoj obchodný zámer prostredníctvom Lean Canvas, rozpoznať zákaznícke segmenty, identifikovať jedinečnosť vašej myšlienky a nakoniec aj pripraviť požiadavky, priebežne ich plánovať a realizovať pomocou agilných praktík.

Workshop je praktický. Prineste si svoj nápad a pomôžeme vám naštartovať jeho realizáciu.

Pre koho?

Produktový a projektový manažment, stredný manažment, requirement engineers a business analytici.

Kurz dopĺňa kurz Perfektný produktový vlastník o simuláciu reálneho vývoja produktu.

Ciele

 • Prakticky vyskúšať produktové vlastníctvo počas simulácie vývoja vybraného produktu.
 • Value Proposition Canvas, nástroj pre identifikáciu klientov a ich potrieb.
 • Príprava personas.
 • Tvorba produktového backlogu, eposy a biznisové témy.
 • User story, písanie správnych user stories.
 • Naučiť sa aplikovať Lean Startup a Minimum Viable Product prístupy.
 • Príprava verzie, jej plánovanie a rozdelenie do sprintov.
 • Priorizácia s použitím biznis hodnoty, rizika a ďalších atribútov správneho plánovania produktu
 • Odhad dodania verzie.
 • Agilné metriky a ich porozumenie.

Naše školenia sú jedinečné agilnými hrami, ktoré účastníci môžu neskôr aplikovať vo vlastných organizáciach pre zrýchlenie adaptácie na Agile.

Okrem kurzu získate

 • online mentoring 1 hodinu počas prvého mesiaca po absolvovaní kurzu,
 • certifikát o absolvovaní kurzu,
 • prístup k prezentácii v elektronickej forme.

Agenda

 • Predstavenie nápadov.
 • Identifikácia problémov, ktoré nápady majú pomôcť odstrániť.
 • Popis používateľov pomocou Value Proposition Canvas.
 • Identifikácia Personas.
 • Tvorba biznis modelu pomocou Lean Canvas.
 • Hľadanie jedinečnosti na trhu.
 • Identifikácia konkurencie, jej prioritizácia a vyhranenie sa voči nej.
 • Inkrementálny a iteratívny prístup.
 • Papierový prototype.
 • Písanie user stories a job stories.
 • Vypracovanie produktového backlogu pomocou Empathy Map, User Stories Mapping.
 • Investičné témy a eposy. Hľadanie poriadku v produktovom backlogu.
 • Minimum Viable Product
 • Minimum Marketable Features/Product
 • Odhadovanie biznis hodnoty a rizika.
 • Určenie poradia vlastností.
 • Adaptívne plánovanie verzií produktu
 • Akceptačné kritériá pomocou BDD.
 • Elektronické nástroje produktového vlastníka.

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.
Súhlasím

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.
Súhlasím
Toto školenie odporúčame klientom robiť inhouse, teda priamo s tímami, ktoré potrebujete zaškoliť. Počas školenia sa zvyčajne rozvinie debata o spôsobe implementácie Agile a jej úskaliach.

V prípade, že je vás málo, školenie môžeme spraviť aj online prostredníctvom Skype, GoTo Meeting, resp. Google Hangout. V takomto prípade odporúčame kvôli interakcii max. 4 ľudí na tréningu.

  Meno a priezvisko (*)

  Email (*)

  Spoločnosť (*)

  Správa

  Pre inhouse kurz budeme potrebovať:

  miestnosť dostatočne veľkú pre daný počet ľudí,
  počet stolov = počet ľudí / 5 ,
  projektor,
  flipchart, 1 rolku flipchartového papiera a fixy, 4 farby,
  blok A4 papierov,
  2 balíčky post-its štandardnej veľkost, žlté,
  perá.
  Odporúčané rozloženie stolov

  Pre efektívny tréning odporúčame nasledujúce varianty rozloženia stolov v školiacej miestnosti. V prípade, že stoly nemôžete usporiadať, prispôsobíme sa situácii.

  Slide12-300x225Slide4-300x225Slide111-300x225

  Občerstvenie

  ScrumDesk zabezpečuje občerstvenie iba v prípade verejných školení. V prípade inhouse tréningov odporúčame zabezpečiť účastníkom vodu, resp. občerstvenie podľa zvyklostí firmy.