Vidieť umožňuje ľuďom cítiť a to dovolí ľuďom zmeniť.

Scrum ako agilný procesný framework umožňuje dosiahnuť rýchlejšiu a kvalitnejšiu implementáciu produktov v úzkej spolupráci so zákazníkmi.

Kurz umožní účastníkom naučiť sa vytvárať produkt pomocou štíhleho obchodného zámeru, získaním požiadaviek od klientov, ich správny zápis a prioritizáciu podľa hodnoty a rizika.

Pre riadenie vývoja produktu tréneri ukážu praktické použitie Scrum pre plánovanie, riadenie a sledovanie priebehu vývoja produktu. Počas kurzu vytvoríme papierové prototypy a ukážeme ako ich použiť pre rýchle získanie spätnej väzby od klientov.

Pre koho

Kurz je určený pre tých, ktorí sa snažia Scrum implementovať alebo ho už používajú. Je vhodný pre vývojárov, testerov, projektových a produktových manažérov.

Počas posledných štyroch rokov tento kurz absolvovalo viac ako 1 000 ľudí.

Ciele kurzu:

 • Pochopenie princípov agility vývojom produktu
 • Základy adaptívneho iteratívneho vývoja
 • Pochopenie úspešného riadenia projektov pomocou Scrum.
 • Prakticky spoznať roly v Scrum a ich zodpovednosti
 • Používanie Scrum od plánovania produktu, cez jeho implementáciu a vyhodnotenie stavu
 • Vytvoriť základné Scrum artefakty používané pri vývoji produktu
 • Produktový plán (roadmap) agilne
 • Tvorba produktového backlogu, eposy a témy pomocou inovatívnych hier
 • User story, písanie správnych user stories
 • Naučiť sa rôzne techniky agilného odhadovania hodnoty, rizika a náročnosti
 • Odhad dodania verzie
 • Agilné metriky a ich porozumenie
 • Scrum Master – techniky moderovania a vedenia tímu.
 • Retrospektíva ako firemný proces zlepšovania a inovácií
 • Samoorganizácia tímu.

Každý účastník kurzu dostane:

 • online mentoring 1 hodinu počas prvého mesiaca po absolvovaní kurzu,
 • certifikát o absolvovaní kurzu,
 • sadu kariet pre Planning Poker,
 • prístup k prezentácii v elektronickej forme.


Postavme mesto agilnePlanning poker(TM)P1060942