Agilným tímom pomáhame aj s elektronickými nástrojmi, ktoré podporujú agile, rýchle a časté dodávky produktov.
Okrem základov používania nástrojov sa tímy dozvedia aj o typických problémoch, ktoré môžu očakávať pri ich dennom používaní.

Tieto tréningy robíme aj online.

Projektový manažment

Správy verzií

  • Microsoft Visual SourceSafe
  • Microsoft Team Foundation Server (TFS)
  • Subversion
  • Git
  • Mercurial
  • GitHub

Kontinuálna integrácia

  • Jenkins
  • Bamboo
  • CruiseControl

Testovanie