Iba sekera, ktorá je nabrúsená, pomáha. Aj JIRA AGILE je potrebné najprv nabrúsiť.

Aj keď agile preferuje spoluprácu ľudí pred nástrojmi, realita v praxi vyžaduje práve používanie nástrojov, ktoré zjednodušia bežný život agilného tímu.

Atlassian JIRA AGILE je jedným z najčastejšie používaných nástrojov pre riadenie agilných tímov. Aj keď sú to v princípe jednoduché nástroje, ich zavedenie do praxe nového agilného tímu trvá niekoľko dní a napriek tomu stále nebude dostatočne pripravený na správny vývojo pomocou Scrum.

Kurz Rýchly štart s JIRA AGILE vysvetlí základné princípy ako používať tieto nástroje pri plánovaní, dennom živote a vyhodnocovaní stavov sprintu. Tím sa dozvie akým spôsobom je dobré ich nastaviť, prispôsobiť a čo je zbytočné používať v dobre nastavenom agilnom prostredí.

Pre koho

Kurz je určený pre Scrum mastrov, produktových vlastníkov a pre všetkých členov tímu.

Tento tréning je možné uskutočniť aj online. Celkové trvanie je 3 hodiny.

Ciele kurzu

 • Predstavenie JIRA a JIRA AGILE.
 • Konfigurácia agilného projektu. Výber typu projektu.
 • Príprava projektového priestoru v JIRA.
 • Manažment tímu a práv.
 • Organizácia backlogu pomocou JIRA AGILE.
 • Plánovanie v JIRA AGILE.
 • Denný život s virtuálnou Kanban tabuľou.
 • Typické chyby pri používani Kanban tabule.
 • Konfigurácia JIRA tabule pre optimalizáciu procesu vývoja.
 • Vyhodnocovanie stavu pomocou integrovaných reportov.
 • Chyby JIRA AGILE, ktoré komplikujú život agilného tímu.

  Meno a priezvisko (*)

  Email (*)

  Spoločnosť (*)

  Poznámka

  Pre inhouse kurz budeme potrebovať:

  • miestnosť dostatočne veľkú pre daný počet ľudí,
  • počet stolov = počet ľudí / 5 ,
  • projektor,
  • flipchart, 1 rolku flipchartového papiera a fixy, 4 farby,
  • blok A4 papierov,
  • 2 balíčky post-its štandardnej veľkost, žlté,
  • perá.

  Odporúčané rozloženie stolov

  Pre efektívny tréning odporúčame nasledujúce varianty rozloženia stolov v školiacej miestnosti. V prípade, že stoly nemôžete usporiadať, prispôsobíme sa situácii.

   

  Slide111-300x225Slide4-300x225Slide12-300x225

  Občerstvenie

  ScrumDesk zabezpečuje občerstvenie iba v prípade verejných školení. V prípade inhouse tréningov odporúčame zabezpečiť účastníkom vodu, resp. občerstvenie podľa zvyklostí firmy.