Agile testing je základnou praktikou agilných tímov. Ľudia v ScrumDesku vyvíjú produkty už viac ako 20 rokov. Vieme ako správne nastaviť agile testing tak, aby sa dosiahla automatizácia testovania, kontinuálna integrácia a deployment, správny performance a load balancing s použitím moderných nástrojov ako SoapUI, Selenium, Selenium Grid, JMeter, Robot framework atď.

Okrem toho naučíme testerov správnu organizáciu testovacích súit, test casov, ako ich spravne a efektívne manažovať a vyhodnocovať.

Testovanie agilne

Ako zrýchliť testovanie v agilnom vývoji

Testovanie agilne

Viac

Test Driven Development

Automatizácia testovania. Napíšte testy skôr ako samotný kód.

Test Driven Development

Viac

Funkčné testovanie so SoapUI

Naučte sa používať nástroje

Funkčné testovanie so SoapUI

Viac

Testujeme so Selenium

Automatizujte testy web služieb

Testujeme so Selenium

Viac