Testovanie agilne

Tester v agilnom tíme je nutnosť.

Scrum tímy sa líšia od typických tímov aj tým, že sú v nich aktívne zapojení testeri. Tí sú priamo súčasťou tímu, ktorá sa zúčastňuje denného života vývoja produktu bez akýchkoľvek organizačných bariér.

Naučte sa ako tester môže pomôcť s kvalitou agilne vytváraného produktu a navyše urýchliť jeho vývoj, spresniť plánovanie a zrýchliť dodávku.

Pre koho

Kurz je určený pre testerov, lídrov testovania, QA, ScrumMastrov a manažment. Kurz pomôže pripraviť organizáciu na prechod na agilné procesy.

Ciele

 • Naučiť sa základy adaptívneho iteratívneho vývoja produktov.
 • Spoznať Agile Manifesto a princípy agilnosti.
 • Pochopiť princípy metódy riadenia pomocou Scrum.
 • Rola testera v agilnej organizácii.
 • Druhy testovania v agilnom prostredí.
 • Identifikovať príležitosti automatizácie testovania.
 • Spoznať nástroje testera.
 • Spoznať nové druhy testovania, ktoré Agile prinieslo.

Okrem kurzu získate

 • Certifikát o absolvovaní kurzu.
 • Prístup k prezentácii v elektronickej forme.
 • Rola testera v agilnom tíme
 • Ako zmeniť spôsob práce testera z tradičného testovacieho tímu na prácu v úzkospolupracujúcom agilnom tíme
 • Čo znamená samoorganizácia tímu pre testerov
 • Druhy testovania
 • Kto robí aký druh testovania v agilnom tíme
 • Príprava produktu a tester
 • Ako testovať v krátkych iteráciách (sprintoch)
 • Plánovanie iterácií a tester
 • Odhadovanie náročnosti
 • Tester na začiatku iterácie
 • Integračné testovanie na konci iterácie
 • Spolupráca vývojárov a testerov v agilnom tíme
 • Acceptance Test Driven Development
 • Automatizácia testovania
 • Metriky
 • Nástroje pre testovanie

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.
Súhlasím

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.
Súhlasím

  Meno a priezvisko (*)

  Email (*)

  Spoločnosť (*)

  Poznámka

  Pre inhouse kurz budeme potrebovať:

  • miestnosť dostatočne veľkú pre daný počet ľudí,
  • počet stolov = počet ľudí / 5 ,
  • projektor,
  • flipchart, 1 rolku flipchartového papiera a fixy, 4 farby,
  • blok A4 papierov,
  • 2 balíčky post-its štandardnej veľkost, žlté,
  • perá.

  Odporúčané rozloženie stolov

  Pre efektívny tréning odporúčame nasledujúce varianty rozloženia stolov v školiacej miestnosti. V prípade, že stoly nemôžete usporiadať, prispôsobíme sa situácii.

   

  Slide111-300x225Slide4-300x225Slide12-300x225

  Občerstvenie

  ScrumDesk zabezpečuje občerstvenie iba v prípade verejných školení. V prípade inhouse tréningov odporúčame zabezpečiť účastníkom vodu, resp. občerstvenie podľa zvyklostí firmy.