functional testing soapui

Funkčné testovanie so SoapUI

Konečne hotovo? Nezabudnite si výsledok aj overiť! Najlepšie automatizovane.

SoapUI je voľne dostupná platforma pre funkčné testovanie od firmy SmartBear. Je označovaná za švajčiarsky armádny nožík pre všetkých testerov, ktorí potrebujú mať prehľad nad testami a ich automatizáciou. Nástroj pomáha vytvárať a spravovať automatizované funkčné, regresné a záťažové testy predovšetkým web služieb.

Workshop Funkčné testovanie so SoapUI je praktický seminár, absolvovaním ktorého sa naučíte zautomatizovať testovanie vašich produktov, nástroj SoapUI a aj základy agilného testovania.

Pre koho?

Testeri, vývojári, analytici.

Ciele

 • Podrobne spoznať nástroj SoapUI.
 • Naučiť sa ako tvoriť automatizované testy tak, aby boli pripravené na časté zmeny kódu.
 • Naučiť sa ako simulovať služby.
 • Naučiť sa ako testovať bezpečnosť, výkonnosť a produkty.
 • Ako zaintegrovať automatické testy do buildu produktu.
 • Inštalácia a príprava prostredia, a inštalácia potrebného softvéru.
 • Popis nástroja SoapUI:
  • Preskúmanie celého IDE.
  • Platená vs. voľne dostupná verzia.
  • Podpora protokolov.
 • Štruktúra testov a testovacích prípadov – ako spravovať testy v SoapUI IDE.
 • Tvorba a ladenie testov:
  • Tvorba jednoduchého testu automaticky len myšou.
  • Verifikácia a ladenie nahratého testu.
  • Napísanie ďalších testov automaticky, ručne.
  • Rôzne typy verifikácie testov.
  • Podpora pre programovacie jazyky.
  • Tipy a triky pri nahrávaní.
 • Ukladanie testov do test suite a test step, repozitár.
 • Simulácia webovej služby (Mocking).
 • Testovanie bezpečnosti – testy voči bežným typom útokov ako SQL Injection a iným.
 • Záťažové testy – testy zamerané na výkon webovej služby a zvládanie záťaže.
 • Nahrávanie webovej premávky, analýza a vytvorenie testu z nahrávky.
 • Ručné spúšťanie testov.
 • Automatické spúštanie testov a vyhodnotenie výsledkov.
 • Podpora pre automatické zostavenia (buildy).
 • SoapUI ako doplnok do vývojového prostredia.

  Meno a priezvisko (*)

  Email (*)

  Spoločnosť (*)

  Preferovaná forma (*)

  Poznámka

  Pre inhouse kurz budeme potrebovať:

  • Miestnosť dostatočne veľkú pre daný počet ľudí.
  • Projektor.
  • Flipchart, 1 rolku flipchartového papiera a fixy, 4 farby.
  • Počítač, alebo notebook, na ktorom budeme pracovať so SoapUI.

  Občerstvenie

  ScrumDesk zabezpečuje občerstvenie iba v prípade verejných školení. V prípade inhouse tréningov odporúčame zabezpečiť účastníkom vodu, resp. občerstvenie podľa zvyklostí firmy.