Testujeme so Selenium

Konečne hotovo? Nezabudnite si výsledok aj overiť! Najlepšie automatizovane.

Selenium je riešením pre automatizáciu web aplikácií pre testovacie účely. Používa sa však všade tam, kde je potrebné web aplikáciu automatizovať, napr. pre administráciu.

Selenium je sadou podporných alikácií:

 • Selenium IDE, prostredia pre správu testov.
 • Selenium Remote Control, systém pre ovládanie lokálne, alebo vzdialene bežiacich web prezeračov.
 • Selenium WebDriver, podpora automatizácie v prezerači.
 • Selenium Grid je aplikáciou, ktorá spúšťa testy na mnohých serveroch.

Počas tohto školenia sa dozviete ako efektívne využívať nástroj a zároveň sa aj viac dozviete o organizácii agilného testovacieho procesu.

Pre koho?

Testeri, vývojári, analytici. Maximálny počet účastníkov je 15.

 • Inštalácia a príprava prostredia – popis a inštalácia potrebného softvéru.
 • Doplnky pre Selenium.
 • Popis Selenium IDE – používanie rozhrania.
 • Štruktúra testov a testovacích prípadov.
 • Nahrávanie a ladenie testov:
  • Nahratie jednoduchého testu plne automaticky len myšou.
  • Verifikácia a ladenie nahratého testu.
  • Nahratie ďalších testov automaticky a manuálnou tvorbou.
  • Rôzne typy verifikácie hodnôt a prvkov.
  • Podpora pre rôzne typy zápisu prvku v html DOM.
  • Podpora pre Xpath, regulárne výrazy.
  • Tipy a triky pri nahrávaní.
 • Ukladanie testov do test suite a test case.
 • Ukladanie testov do repozitára – testy ako html súbory, paralelný prístup.
 • Ručné spúšťanie testov, podpora prehliadačov.
 • Automatické spúštanie testov a vyhodnotenie výsledkov.
 • Podpora pre automatické zostavenia (buildy).

  Meno a priezvisko (*)

  Email (*)

  Spoločnosť (*)

  Preferovaná forma (*)

  Poznámka

  Čo potrebujete?

  • Počítač, alebo notebook, na ktorom budeme pracovať so Selenium. Kurz je totiž plný praktických cvičení a ukážok,
  • miestnosť dostatočne veľkú pre daný počet ľudí,
  • projektor,
  • flipchart, 1 rolku flipchartového papiera a fixy, 4 farby.

  Občerstvenie

  ScrumDesk zabezpečuje občerstvenie iba v prípade verejných školení. V prípade inhouse tréningov odporúčame zabezpečiť účastníkom vodu, resp. občerstvenie podľa zvyklostí firmy.