Kto, čo, kedy a za čo? Stihneme to?

Kurz približuje účastníkom základy projektového manažmentu. Účastníci sa dozvedia viac o príprave projektu, jednotlivých fázach implementácie. V kurze sa podrobnejšie zameriavame na klasické prístupy plánovania úloh, ich rozdelenia na menšie a zistenie kritickej cesty. Na konci kurzu sú popísané najtypickejšie metodológie riadenia projektov a ich porovnanie s agilnými prístupmi.

Pre koho

Kurz je určený pre ľudí, ktorí riadia projekty, vedúcich pracovníkov a vedúcich tímov.

Agenda (1 deň)

 • Projektový manažment
  • Definícia projektu
  • Projektový manažér
  • Životný cyklus projektu
 • Iniciácia projektu
  • Stanovenie rozsahu projektu
  • Identifikácia znalostí tímu
  • Riziká projektu
 • Plánovanie
  • Work Breakdown Structure
  • Sekvencovanie aktivít
  • Kritická cesta
  • Vytvorenie plánu projektu
  • Cena projektu
  • Komunikačný plán
  • Manažment stakeholderov
  • Change control
 • Implementácia projektu
  • Dokumentácia projektu
  • Typické reporty
  • Manažment zdrojov
  • Rozpočet projektu
  • Manažment rizík
 • Monitorovanie a kontrola, vyhodnocovanie priebehu projektu
 • Ukončenie projektu
 • Teória obmedzení
 • Prehľad základných metodík riadenia projektov
 • Agilné prístupy k projektovému manažmentu