V jednoduchosti je dokonalosť.

Štíhla organizácia (a predovšetkým startupu) poskytuje rámec, pomocou ktorého je spoločnosť schopná vyvíjať produkty v krátkych cykloch so zameraním na neustále zlepšenia.

Tento workshop však nie je iba pre startupy. V dnešnej dobe aj veľké spoločnosti hľadajú spôsob ako byť viac konkurencieschopnými. A práve princípy Lean startupu poskytujú rámec pre zjendodušenie a zrýchlenie vývoja produktov s vysokým zameraním na zákazníkov.

Cieľom tohto workshopu je predstaviť princípy Lean Startup a spôsoby ich nasadenia v reálnom živote s pomocou agilných prístupov.

Agenda:

 • Lean organizácia – definícia
 • Lean Canvas – definícia obchondého modelu inak
 • Od vízie k produktu
 • Lean Canvas – nástroj definície produktu
 • Masky užívateľov
 • Strom našich požiadaviek
 • Minimálny a životaschopný produkt
 • Agilný vývoj
 • A-B testovanie
 • Analýza príčin problémov
 • Spätná väzba – základné kanály komunikácie s používateľom
 • Odpad vo vývoji

Trvanie: 1 deň
Orientačná cena (inhouse): 800€