Štíhlosť podporuje agilitu

Lean je vynikajúco aplikovateľný v organizáciách, ktoré sú procesne organizované. Na rozdiel od Scrum sú pravidlá Kanbanu jednoduchšie a voľnejšie.

Tento seminár Vás naučí metódy mapovania toku hodnoty, aplikáciu limitov rozrobenej práce a ukáže Vám základné metriky používané v Kanbane.

Seminár je určený pre senior manažment, projetových manažérov a vedúcich tímov.

Agenda (1 deň):

  • Základy Lean
  • Teória obmedzení
  • Vizualizácia
  • Mapovanie toku hodnôt
  • WIP – obmedzenie rozrobenej práce
  • Lead time a čas cyklu
  • Simulácia Kanban
  • Základné metriky (kumulatívne grafy)
  • Hry prezentujúce princípy