web analytics
 1. Measurable Happiness – možno trochu kontroverzné, no firmy čoraz viac dávajú dôraz na šťastie zamestnancov. Niektorí merajú energiu, niekto používa Niko-Niko kalendár. A niektorí to robia takto. Každopádne ak použijete takto zozbierané údaje na retrospektíve, tak mnohé problémy zrazu dostanú svoj rámec.
 2. Ako vytvárať nové návyky – Yves Hanoulle o kalendári a jeho systéme motivácie a odmeňovania za vytváranie nových návykov.
 3. Ako open source projekty prežijú aj napriek jedovatým ľuďom
 4. Agilná transformácia má začať zmenou kultúry
 5. Škálovanie Agile v Spotify je veľmi podobné ako to robíme v ScrumDesku
 6. Leaders and Servants – Tips for the Scrum master
 7. Between fluffy bunnies & command and control, Agile adoption in practice – prezentácia InfoQ o lekciách získaných počas agilnej adaptácie
 8. Ako manažovať bezpečnostné požiadavky v Agile?
 9. Tri predsavzatia scrum mastrov
 10. Ako vytvoriť auto agilným spôsobom – projekt Wikispeed

By | 2017-08-04T20:57:23+00:00 jún 28th, 2013|Články, Zaujímavosti|0 Comments

About the Author:

Pomáham aplikovať agilné princípy v praxi a prispôsobiť ich realite firmy a jej biznisu. Som product ownerom ScrumDesku, nástroja pre agilný projektový manažment, scrumdesk.com

Privacy Preference Center

   Necessary

   Advertising

   Analytics

   Other