1. Measurable Happiness – možno trochu kontroverzné, no firmy čoraz viac dávajú dôraz na šťastie zamestnancov. Niektorí merajú energiu, niekto používa Niko-Niko kalendár. A niektorí to robia takto. Každopádne ak použijete takto zozbierané údaje na retrospektíve, tak mnohé problémy zrazu dostanú svoj rámec.
  2. Ako vytvárať nové návyky – Yves Hanoulle o kalendári a jeho systéme motivácie a odmeňovania za vytváranie nových návykov.
  3. Ako open source projekty prežijú aj napriek jedovatým ľuďom
  4. Agilná transformácia má začať zmenou kultúry
  5. Škálovanie Agile v Spotifyje veľmi podobné ako to robíme v ScrumDesku
  6. Leaders and Servants – Tips for the Scrum master
  7. Between fluffy bunnies & command and control, Agile adoption in practice– prezentácia InfoQ o lekciách získaných počas agilnej adaptácie
  8. Ako manažovať bezpečnostné požiadavky v Agile?
  9. Tri predsavzatia scrum mastrov
  10. Ako vytvoriť auto agilným spôsobom – projekt Wikispeed