web analytics

Dynamika dnešnej doby nás núti nachádzať nové spôsoby organizácie práce, ktoré podporujú neustálu reakciu na zmeny biznis prostredia. Komplexnosť produktov, ich vývoja, prevádzky a nakoniec aj ich podpory zvyšuje neúmerne množstvo informácií potrebných pre riadenie. Klasické nástroje ako emaily, tabuľky a prezentácie dnes tomuto tempu nestačia.

Ludia bez prehľadu o úlohách, ich stave a plánoch nie sú schopní adekvátne správne reagovať a pociťujú z práce stres z množstva úloh.

Kanban je súhrnom praktík, ktoré sa zameriavajú na tieto aspekty riadenia a výrazne transformujú organizáciu práce.

V tomto kurze sa dozviete ako aplikovať Kanban v prostredí (nielen) IT organizácie či už vo vývoji vysoko dynamických produktov, alebo pri incident a problem manažmente, resp. v centrách podpory.

Máte záujem o kurz?

Pre koho

Manažment, Scrum mastri, projektový manažment, vedúci tímov, incident manažment, problem manažment, support

Ciele

Počas školenia vás chceme naučiť:

 • čo je Kanban,
 • kde ho má zmysel používať,
 • kedy je lepší ako Scrum,
 • ako zvizualizovať stav práce a aktivít,
 • ako zoptimalizovať riadenie práce,
 • ako zapojiť ľudí do zlepšovacieho procesu,
 • ako merať priebeh aktivít,
 • ako spojiť scrum tímy a kanban tímy do jednej firmy,
 • {Q}-{A}=0, otázky a odpovede.

Agenda, 1 deň (9:00-16:30):

 • Základy agilných princípov,
 • rozdiel agilných prístupov voči tradičným,
 • Lean, štíhla výroba, hlavné presvedčenia Lean,
 • Kanban, jeho história, prečo Kanban?,
 • 7 základných princípov Kanban,
 • 7 základných Kanban praktík,
 • vizualizácia procesu, ako vytvoriť a organizovať správnu Kanban tabuľu,
 • Class of service,
 • limitovanie rozpracovanej práce, prečo a ako,
 • explicitné pravidlá, ich vytvorenie, disciplína ich dodržiavania a proces ich kontinuálneho zlepšovania,
 • value stream mapping,
 • Lead time a cycle time, ako ich merať a optimalizovať,
 • kontinuálne zlepšovanie, techniky root cause analýz, backlog zlepšení
 • A3 Thinking,
 • kedy Kanban, kedy Scrum a kedy obidva,
 • ako spojiť scrum tímy a kanban tímy do jednej firmy,
 • {Q}-{A}=0, otázky a odpovede.
By | 2017-08-04T20:56:59+00:00 máj 28th, 2017|Články|0 Comments

About the Author:

Pomáham aplikovať agilné princípy v praxi a prispôsobiť ich realite firmy a jej biznisu. Som product ownerom ScrumDesku, nástroja pre agilný projektový manažment, scrumdesk.com

Pridajte názor

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Privacy Preference Center

   Necessary

   Advertising

   Analytics

   Other