Waterfall alebo Agile?

Diskusie o waterfall vs. Agile sú väčšinou stavané na silnej argumentácii prečo je tá „moja“ lepšia ako tá druhá. V ScrumDesku to však takto nevnímame.

Agile aj Waterfall sú dva prístupy, ktoré sú vhodné zväčša pre iné východiská projektov. Násilné trvanie na stanovisku „Agile je to pravé“, alebo „Waterfall je lepší, lebo dlhšie existuje“ je vyrieknuté často iba na základe viery a plytkého pochopenia.

Keď nás oslovila Komora projektového riadenia s témou „Battle Agile vs. Waterfall“, rozhodli sme sa zúčastniť takejto diskusie. Zároveň sme sa snažili posunúť diskusiu mimo konfrontačnú úroveň skôr do štýlu „tu sa to rieši takto“.

Ďakujeme Róbertovi Komárňakovi za ochotu sa jej zúčastniť a pánom z Komory Projektového Riadenia za organizáciu a moderovanie.

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.
Súhlasím