Project Description

Agilné techniky v kocke

Súhrn techník pre agilný vývoj produktov

Agilne techniky v kocke

Pracovný zošit školení Agile

Publikácia sumarizuje agilné techniky a praktiky používané pri vývoji produktov.

  • Agile, Agile manifesto, rozdiel agile voči tradičným postupom.
  • Lean, jeho princípy a základné praktiky.
  • Produkt agilne, vízia, roadmapa, stratégia, manažment klientov.
  • Personas, Value Proposition Canvas
  • Business modely
  • User story, user stories mapping.
  • Návody pre Scrum roly a ceremónie.
  • Kontrolné zoznamy pre správu Kanban tabúľ a nástrojov.
Stiahnuť knihu zdarma