Project Description

Karty pre plánovanie sprintov

[layerslider id=“4″]

Preferujete počas plánovania fyzické karty?

Príprava backlogu produktu, plánovanie verzií, alebo sprintov je vždy efektívnejšie s použitím fyzických kariet.

  • ID user story
  • Titulok user story
  • Miesto pre popis vo formáte user story
  • Miesto pre epiky
  • Priorizačné položky – MoSCoW, riziko, business value, náročnosť (storypointy).
  • Viaceré farebné alternatívy. Pripravené aj pre epiky aj user stories.
Stiahnuť zdarma