Project Description

Karty pre plánovanie sprintov

user story sablona karty
user story sablona karty
user story sablona karty
user story sablona karty
user story sablona karty
user story sablona karty
user story sablona karty
user story sablona karty
user story sablona karty

Preferujete počas plánovania fyzické karty?

Príprava backlogu produktu, plánovanie verzií, alebo sprintov je vždy efektívnejšie s použitím fyzických kariet.

  • ID user story
  • Titulok user story
  • Miesto pre popis vo formáte user story
  • Miesto pre epiky
  • Priorizačné položky – MoSCoW, riziko, business value, náročnosť (storypointy).
  • Viaceré farebné alternatívy. Pripravené aj pre epiky aj user stories.