Agile je v porovnaní s tradičnými prístupmi odlišný v samotných princípoch. Agile nie je iba o iných postupoch v práci. Agile sa líši filozofiou, s ktorou pristupuje k požiadavkám zákazníkov.

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.
Súhlasím

Pull princíp

Prvým rozdielom je princíp „ťahania úloh„. Člen tímu si prácu vyberá podľa toho, ktorú vie dokončiť, resp. ktorú sa chce naučiť. Úlohy nie sú nikým prideľované. Vedie to k samoorganizácii tímu bez nutnosti mať zadefinované roly, ako napr. vedúci tímu.

Prioritizácia hodnôt

Jednotlivé vlastnosti a úlohy sú prísne prioritizované podľa ich biznis hodnoty. Pomáha to tak dodávať najdôležitejšie vlastnosti ako prvé. Zlepšuje sa tým zároveň aj tok peňazí, pretože vytvorené vlastnosti sú skutočne funkčné a teda sa dajú finančne ohodnotiť.

Tak neskoro ako sa dá

Zvykneme pracovať pod tlakom čarovnej skratky „ASAP“. Čo najskôr. Agile však stavia na Lean princípoch, ktoré preferujú rozhodnutia tak neskoro ako sa dajú. Detaily vlasntostí sa definujú až vtedy, keď je jasné, že vlastnosť je potrebná. Čas, peniaze aj úsilie sa tak investuje ďaleko rozumnejšie ako v prípade podrobnej analýzy vlastností na začiatku projektu. Tieto vlastnosti budú vo väčšine prípadov zmenené, čím sa čas investovaný do analýzy jednoducho prejaví ako strata.

Krátke iterácie

Vývoj produktu prebieha v krátkych iteráciách, zvyčajne trvajú 2 týždne. Každá iterácia však v porovnaní s tradičným vývojom končí skutočne funkčným prírastkom produktu, nielen dokončenými úlohami. Iterácie sú navyše rovnako dlhé. Je tak jednoduché identifikovať, ked budú úlohy hotové.

Tímy

Agilné tímy sú multidisciplínne. V tíme pracujú všetky potrebné roly. V rovnakom čase a pokiaľ možno v rovnakej lokalite. V tíme sú všetci seberovní. Nikto neriadi nikoho. Tím je samoorganizovaný.

Viditeľnosť

Každý deň, každú minútu a sekundu je jasné, v akom stave je iterácia. Tím vysiela informácie prostredníctvom tabúľ a metrík. K týmto artefaktom má prístup aj samotný klient. To vedie k zvýšeniu vzájomnej dôvery.

Na konci iterácie tím klientovi predstaví výsledky a snaží sa o skorú spätnú väzbu.

Agilne vs. tradicne, porovnanie agile, waterfall, vodopad