ScrumDesk s r.o., experti na agilné praktiky a metodiky

Pomáhame zjednodušiť, zrýchliť a zefektívniť vývoj produktov prostredníctvom agilných metód.

Ako jediní v Európe poskytujeme softvérové riešenia agilného projektového riadenia v spojení s konzultačnou podporou pri zavádzaní Agile priamo u klienta.

V roku 2007 sme boli prví na Slovensku kto začal s Agile. Naša história začala produktmi, ku ktorým sa pridala aj konzultačná činnosť.

Tímom našich klientov pomáhame s rýchlym a správnym osvojením si agilných princípov, čo umožňuje dosiahnuť pozitívne zmeny už po prvých dvoch týždňoch.

Naše produkty, vytvorené v úzkej synergii s konzultačnými službami, pretavujú skúsenosti získané počas transformácií spoločností. Naopak, poznatky získané z používania a vývoja nástrojov sú prenesené do konzultačnej podpory.

V porovnaní s konkurenciou prinášame prax zo skutočnej reality, nielen teóriu z kníh a konferencií.

Naši tréneri a partneri sú akceptovaní v agilnej komunite, majú veľmi dobré vzťahy s medzinárodnými expertmi v oblasti zavádzania Agile.

Sieť kontaktov nám dovoľuje pomáhať spoločnostiam rôznej veľkosti a zamerania so zohľadnením posledných overených trendov.

V neposlednej rade sa snažíme podporovať aj evanjelizáciu moderných postupov vývoja produktov prostredníctvom podpory slovenskej agilnej komunity Agile@Slovakia.

Spoločnosť ScrumDesk je členom a sponzorom Agile Alliance.

[fusion_map address=“Tuhovská 1, Bratislava“ type=“roadmap“ map_style=“default“ overlay_color=““ infobox=“default“ infobox_background_color=““ infobox_text_color=““ infobox_content=““ icon=““ width=“100%“ height=“300px“ zoom=“14″ scrollwheel=“yes“ scale=“yes“ zoom_pancontrol=“yes“ animation=“yes“ popup=“yes“ class=““ id=““][/fusion_map]
[fusion_progress percentage=“100″ unit=““ filledcolor=““ filledbordercolor=““ filledbordersize=““ unfilledcolor=““ striped=“no“ animated_stripes=“no“ textcolor=““ class=““ id=““]Produktový manažment[/fusion_progress][fusion_progress percentage=“100″ unit=““ filledcolor=““ filledbordercolor=““ filledbordersize=““ unfilledcolor=““ striped=“no“ animated_stripes=“no“ textcolor=““ class=““ id=““]Biznis dizajn nových produktov[/fusion_progress][fusion_progress percentage=“100″ unit=““ filledcolor=““ filledbordercolor=““ filledbordersize=““ unfilledcolor=““ striped=“no“ animated_stripes=“no“ textcolor=““ class=““ id=““]Agile[/fusion_progress][fusion_progress percentage=“100″ unit=““ filledcolor=““ filledbordercolor=““ filledbordersize=““ unfilledcolor=““ striped=“no“ animated_stripes=“no“ textcolor=““ class=““ id=““]Scrum[/fusion_progress][fusion_progress percentage=“100″ unit=““ filledcolor=““ filledbordercolor=““ filledbordersize=““ unfilledcolor=““ striped=“no“ animated_stripes=“no“ textcolor=““ class=““ id=““]Kanban[/fusion_progress]

Vedenie spoločnosti

[fusion_person name=“Dušan Kocúrek“ title=“Agile tréner a mentor. Chief Product owner “ picture=“https://scrum.sk/wp-content/uploads/2013/10/Dusan-Kocurek-2013-mini.jpg“ pic_link=““ linktarget=“_self“ pic_style=“none“ hover_type=“none“ background_color=““ content_alignment=““ pic_style_color=““ pic_bordersize=“0″ pic_bordercolor=““ pic_borderradius=“0″ icon_position=““ social_icon_boxed=“yes“ social_icon_boxed_radius=“4px“ social_icon_colors=““ social_icon_boxed_colors=““ social_icon_tooltip=““ email=“kocurek.dusan@scrumdesk.com“ facebook=““ twitter=“http://twitter.com/didierkoc“ instagram=““ dribbble=“http://dribbble.com“ google=““ linkedin=“https://sk.linkedin.com/in/dusankocurek“ blogger=““ tumblr=““ reddit=““ yahoo=““ deviantart=““ vimeo=““ youtube=““ pinterest=““ rss=““ digg=““ flickr=““ forrst=““ myspace=““ skype=““ paypal=““ dropbox=““ soundcloud=““ vk=““ class=““ id=““]Aktívne pomáha firmám na Slovensku a v Českej republike zaviesť agilné praktiky a zmeniť kultúru práce potrebnú pre úspech produktov.

Popri tom sa naďalej venuje rozvoju portfólia produktov ScrumDesk podporujúcich agilný projektový manažment Scrum a Kanban. Jeho články zo života agilných tímov nájdete na http://www.scrum.sk.

Špecializácia

– Návrh programu agilnej transformácie
– Tréningy Agile, Scrum, Kanban, Scrum Mastership, Product Ownership
– Mentoring agilných tímov počas zavádzania Agile
– Mentoring agilného spôsobu zmýšľania pre stredný a vrcholový manažment
– Podpora rozvoja vzťahov a aktivácia zákazníkov pre ich zapojenie do tvorby výsledného diela
– Produktový manažment, tvorba produktovej vízie a stratégie, riadenie vývoja portfólia produktov
– Enterprise Agile, Scaled Agile Framework
– Nearshore a offshore prostredie

Certifikácie

Lean Change Agent, Jason Little, Happy Mellly, 2015
Certified Product Owner, ScrumAlliance, 2009
Projektový manažment, LBMS, 2007

+421 919 378 242[/fusion_person]

[fusion_person name=“Marián Tkáčik“ title=“Agime mentoring, Business development & consulting“ picture=“https://scrum.sk/wp-content/uploads/2013/10/Marian-mini.jpg“ pic_link=““ linktarget=“_self“ pic_style=“none“ hover_type=“none“ background_color=““ content_alignment=““ pic_style_color=““ pic_bordersize=“0″ pic_bordercolor=““ pic_borderradius=“0″ icon_position=““ social_icon_boxed=“yes“ social_icon_boxed_radius=“4px“ social_icon_colors=““ social_icon_boxed_colors=““ social_icon_tooltip=““ email=“tkacik.marian@scrumdesk.com“ facebook=““ twitter=““ instagram=““ dribbble=“http://dribbble.com“ google=““ linkedin=““ blogger=““ tumblr=““ reddit=““ yahoo=““ deviantart=““ vimeo=““ youtube=““ pinterest=““ rss=““ digg=““ flickr=““ forrst=““ myspace=““ skype=““ paypal=““ dropbox=““ soundcloud=““ vk=““ class=““ id=““]Podnikateľ s hlbokým technickým insightom nadobudnutým viac ako 20 ročnou praxou prevažne v softvérovej oblasti. Spoluzakladateľ komunity Agile@Slovakia.

Na ceste od každodenného písania kódu, cez riadenie malých aj väčších tímov po riadenie viacerých vlastných firiem s rôznym zameraním zbieral skúsenosti, ktoré dnes ponúka v rámci tímu konzultačnej divízie ScrumDesk, ktorej je spoluzakladateľom.

Agilnými technikami sa zaoberá od roku 2007 a od roku 2009 je certifikovaným Product Ownerom.

V jeho zábere sú aj klasické metódy riadenia ( certifikát PRINCE2 ) a ich prieniky s progresívnym svetom Agile.

Špecializácia

– Task a time management, špeciálne GTD
– Tréningy Agile a Scrum
– Retrospektívy
– Teamwork
– Visual thinking, mind mapping a riadený brainstorming
– Konzultácie a mentoring pre Product ownership
– Vytváranie produktov a manažment životného cyklu
– Lean princípy a ich aplikovanie pre riadenie inovácií
– Agilné kontrakty a fixed price
– Odmeňovanie a motivácia v agilných tímoch

Certifikácie

PRINCE 2, AXELOST Global Best Practice, 2015
Certified Product Owner, ScrumAlliance, 2009

+421 905 274 669[/fusion_person]

Pomáhali sme

Asseco Central Europe, Asseco Solutions, Aston ITM, Česká Pojišťovna, Ferratum, Hollen, Chemosvit, Liftago, Ness Technologies, Nokia HERE/NAVTEQ, PosAm, ProCS, REC Global, RWE, Siemens, Slovak Telekom, Slovenská sporiteľňa, Softec, SoftwareAG, Sygic, T.Systems, Tom Horn Enteprise, TrustPay, VUB, WebSupport