ScrumDesk s r.o., experti na agilné praktiky a metodiky

Pomáhame zjednodušiť, zrýchliť a zefektívniť vývoj produktov prostredníctvom agilných metód.

Ako jediní v Európe poskytujeme softvérové riešenia agilného projektového riadenia v spojení s konzultačnou podporou pri zavádzaní Agile priamo u klienta.

V roku 2007 sme boli prví na Slovensku kto začal s Agile. Naša história začala produktmi, ku ktorým sa pridala aj konzultačná činnosť.

Tímom našich klientov pomáhame s rýchlym a správnym osvojením si agilných princípov, čo umožňuje dosiahnuť pozitívne zmeny už po prvých dvoch týždňoch.

Naše produkty, vytvorené v úzkej synergii s konzultačnými službami, pretavujú skúsenosti získané počas transformácií spoločností. Naopak, poznatky získané z používania a vývoja nástrojov sú prenesené do konzultačnej podpory.

V porovnaní s konkurenciou prinášame prax zo skutočnej reality, nielen teóriu z kníh a konferencií.

Naši tréneri a partneri sú akceptovaní v agilnej komunite, majú veľmi dobré vzťahy s medzinárodnými expertmi v oblasti zavádzania Agile.

Sieť kontaktov nám dovoľuje pomáhať spoločnostiam rôznej veľkosti a zamerania so zohľadnením posledných overených trendov.

V neposlednej rade sa snažíme podporovať aj evanjelizáciu moderných postupov vývoja produktov prostredníctvom podpory slovenskej agilnej komunity Agile@Slovakia.

Spoločnosť ScrumDesk je členom a sponzorom Agile Alliance.

Produktový manažment 100
Biznis dizajn nových produktov 100
Agile 100
Scrum 100
Kanban 100

Vedenie spoločnosti

Dušan Kocúrek
Dušan KocúrekAgile tréner a mentor. Chief Product owner
Aktívne pomáha firmám na Slovensku a v Českej republike zaviesť agilné praktiky a zmeniť kultúru práce potrebnú pre úspech produktov.

Popri tom sa naďalej venuje rozvoju portfólia produktov ScrumDesk podporujúcich agilný projektový manažment Scrum a Kanban. Jeho články zo života agilných tímov nájdete na http://www.scrum.sk.

Špecializácia

– Návrh programu agilnej transformácie
– Tréningy Agile, Scrum, Kanban, Scrum Mastership, Product Ownership
– Mentoring agilných tímov počas zavádzania Agile
– Mentoring agilného spôsobu zmýšľania pre stredný a vrcholový manažment
– Podpora rozvoja vzťahov a aktivácia zákazníkov pre ich zapojenie do tvorby výsledného diela
– Produktový manažment, tvorba produktovej vízie a stratégie, riadenie vývoja portfólia produktov
– Enterprise Agile, Scaled Agile Framework
– Nearshore a offshore prostredie

Certifikácie

Lean Change Agent, Jason Little, Happy Mellly, 2015
Certified Product Owner, ScrumAlliance, 2009
Projektový manažment, LBMS, 2007

+421 919 378 242

Marián Tkáčik
Marián TkáčikAgime mentoring, Business development & consulting
Podnikateľ s hlbokým technickým insightom nadobudnutým viac ako 20 ročnou praxou prevažne v softvérovej oblasti. Spoluzakladateľ komunity Agile@Slovakia.

Na ceste od každodenného písania kódu, cez riadenie malých aj väčších tímov po riadenie viacerých vlastných firiem s rôznym zameraním zbieral skúsenosti, ktoré dnes ponúka v rámci tímu konzultačnej divízie ScrumDesk, ktorej je spoluzakladateľom.

Agilnými technikami sa zaoberá od roku 2007 a od roku 2009 je certifikovaným Product Ownerom.

V jeho zábere sú aj klasické metódy riadenia ( certifikát PRINCE2 ) a ich prieniky s progresívnym svetom Agile.

Špecializácia

– Task a time management, špeciálne GTD
– Tréningy Agile a Scrum
– Retrospektívy
– Teamwork
– Visual thinking, mind mapping a riadený brainstorming
– Konzultácie a mentoring pre Product ownership
– Vytváranie produktov a manažment životného cyklu
– Lean princípy a ich aplikovanie pre riadenie inovácií
– Agilné kontrakty a fixed price
– Odmeňovanie a motivácia v agilných tímoch

Certifikácie

PRINCE 2, AXELOST Global Best Practice, 2015
Certified Product Owner, ScrumAlliance, 2009

+421 905 274 669

Pomáhali sme

Asseco Central Europe, Asseco Solutions, Aston ITM, Česká Pojišťovna, Ferratum, Hollen, Chemosvit, Liftago, Ness Technologies, Nokia HERE/NAVTEQ, PosAm, ProCS, REC Global, RWE, Siemens, Slovak Telekom, Slovenská sporiteľňa, Softec, SoftwareAG, Sygic, T.Systems, Tom Horn Enteprise, TrustPay, VUB, WebSupport