Kontaktné informácie

ScrumDesk s r.o.
Sídlo: Hviezdoslavova 6, 082 71 Lipany

ID: 45547009
VAT ID: SK2023044815
BANKA: SK0675000000004011783168, CSOB banka

História

Spoločnosť ScrumDesk sa oblasti agilného vývoja aktívne venuje od roku 2008 ako jedna z prvých na Slovensku.

V tomto roku sme hľadali proces pre vývojový tím, ktorý sa pomerne prudko rozrástol. Prirodzená komunikácia nám začala zlyhávať, ľudia hľadali postupy, obávali sa zlyhania a pýtali si proces, ktorý by im umožnil pracovať efektívne.

Ako dobrý kandidát sa nám ukazoval Rational Unified Proces, ktoré však pri bližšom preskúmaní odhalil svoju zložitosť a finančnú náročnosť. Páčila sa nám však možnosť prispôsobenia a tak sme aspoň na začiatku začali práve s RUP. Aj pre aplikáciu iteratívnych prístupov. No po pár mesiachoch nastal zlom v podobe knihy Scrum a XP zo zákopov. Kresba Kanban tabule na obálke nás zaujala.

Bola to práve viditeľnosť, ktorá nás oslovila. Predstava, že fyzická tabuľa môže nahradiť Microsoft Project bola neuveriteľná až kým sme ju nevyskúšali aj v jednom tíme. Odrazu sa zjavil ten AHA moment!

Keďže sme boli distribuovaní, tak sme chceli mať tabuľu dostupnú pre všetkých v tíme bez ohľadu na lokalitu. Chceli sme si zjednodušiť život bez potreby zdĺhavého počítania hodína a aktualizácie grafov. A tak, v spojení so skvelou technológiou Windows Presentation Foundation spoločnosti Microsoft, sme v priebehu niekoľkých večerov postavili základ nášho produktu ScrumDesk – nástroja riadenia projektov pre agilné tímy. V tej dobe sa produkt nazýval ScrumBoard. Okamžite od začiatku sme ho nasadili na interné projekty a začali ho zlepšovať.

Po pár mesiacoch sme s ním vyšli na globálny trh, kde sme sa zaradili medzi prvé nástroje podporujúce Scrum a Agile. A počas niekoľkoročnej prevádzky sme začali pozorovať nový jav. Ľudia začali aplikovať Scrum, no neporozumeli princípom, filozofii Agile. Začali používať nové pojmy bez chápania ich hlbšieho významu a dôležitosti zmeny. Začali sme tak podporovať klientov aj prostredníctvom konzultačných služieb. Najprv v krajinách mimo Slovenska, neskôr aj na Slovensku a v Čechách.

Čím sa líšime?

Naše riešenie agilného projektového manažmentu a agile koučing vytvárajú symbiózu, ktorá je v strede Európy jedinečná.

Produkt ScrumDesk je určený pre projektové riadenie vývoja prostredníctvom Scrum metódy. Vznikol ako výsledok učenia sa o Scrume a Agile samotnom aj za pomoci mnohých expertov v oblasti Agile. Produkty sú používané viac ako 17 000 spoločnosťami v EU, USA a krajinách BRIC.

Skúsenosti získané pri jeho vývoji a spolupráci s našimi zákazníkmi sme neskôr rozšírili aj o konzultačné služby venované problematike Agile.

Počas pôsobenia spoločnosti:

  • Pomohli sme viac ako 1000 ľuďom spoznať Scrum a Agile.
  • Štyri roky učíme agile formou praktických seminárov. Naši tréneri aktívne pôsobili v krajinách ako Slovensko, Maďarsko, Nemecko a Francúzsko.
  • Boli sme súčasťou života niekoľko desiatok tímov, ktoré zavádzali Agile. Tímov, ktoré pracujú v startupoch, malých spoločnostiach, ale aj medzinárodných a offshore spoločnostiach pôsobiacich v Európe, USA a Indii.
  • Aktívne sme v Európe podporovali konferencie o Agile (ScrumImpulz, Agile Eastern Europe, Agile Lean Europe, Agile Processes, Agile Prague).
  • Vybudovali sme partnerstvá aj v zahraničí, ktoré umožňujú pomáhať distribuovaným tímom v rámci EU, USA, Kanady a Indie.

V neposlednej rade sa snažíme podporovať aj evanjelizáciu moderných postupov vývoja produktov prostredníctvom podpory slovenskej agilnej komunity Agile@Slovakia.