Retrospective

 • Páčili sa mi aktivity a príklady z praxe, ktoré pomohli našim konkrétnym podmienkam.
 • Názornosť. Prepojenie teórie s praktickými príkladmi.
 • Praktickosť tréningov.
 • Teória je názorne prenesená do praxe.
 • Vítam záujem o zodpovedanie otázok z publika odpoveďami, ktoré sa dajú okamžite uchopiť.
 • Veľa znalostí a skúseností, ktoré bol tréner ochotný zdieľať.
 • Páčilo sa mi, že žiaden produkt nebol pretláčaný. Žiadna „skrytá“ reklama.
 • Nebolo to iba prednášanie, bola to aj motivácia ľudí zmeniť sa.
 • Zábavné tréningy.
 • Motivácia sa poobzerať po ďalších informáciách a štúdiu.
 • Príjemná atmosféra.
 • Neformálnosť tréningu pozitívom.
 • Tréner zvládol aj našu príliš živú skupinu.
 • Ako celok sa mi to „mrte“ páčilo.
 • Hry.
 • Prínos nových vízií a s tým spojená energia.
 • Inšpiratívne. Každý si v tom našiel niečo pre seba a pre vylepšenie organizácie práce. Naštartovalo nás to.
 • Obsah, logická štruktúra a následnosť tém.
 • Objavili so veci čo sme robili v našej implementácii Scrum zle.
 • Na tieto tréningy je nutné sa sústrediť. Odbiehanie k práci bolo vyrušujúce.
 • V tréningu sa venovalo veľa priestoru soft skills, motivácii. Na druhej strane rozumiem prečo – agile je o zmene myslenia.
 • Dúfam, že po tréningu sa tréner zastaví skontrolovať ako robíme agile v praxi.
 • Určite nie tri tréningy v jednom týždni. Bolo to veľmi intenzívne.