MENTORING AGILE, SCRUM, KANBAN

Agile mentoring zameriavame na ciele organizácie, ktoré agilné tímy potrebujú dosiahnuť. V porovnaní s tradičnými postupmi agilné roly vedú tímy podľa iných princípov – úzkej spolupráce, podpory samoorganizácie a leadershipu. Dobrý scrum master alebo produktový vlastník má mať za sebou zlyhania. V Agile je zlyhanie vítané ako forma učenia. To samozrejme znamená aj tápanie a spomalenie celého tímu.

Klientom ponúkame skúsených a certifikovaných scrum mastrov aj produktových vlastníkov. Tí vyvedú vašich Scrum mastrov a Produktových vlastníkov von zo zákopov agile.

Prečo mentoring?

 • Výchova kvalitných scrum mastrov a produktových vlastníkov expertmi, ktorí majú za sebou niekoľko rokov praxe.
 • Rýchlejšie zavedenie Agile priamo v prostredí vašej organizácie.
 • Výrazne lepšia kvalita nasadenia Agile na základe skúseností z iných spoločností, projektov a vývoja rôznych produktov.
 • Vytvorenie komunít Scrum mastrov a produktových vlastníkov, ktoré vytvoria správny základ pre riadenie zmeny organizácie.

Ako robíme mentoring?

Mentoring poskytujeme lokálne priamo u klienta alebo online. Lokálnym mentoringom začíname. Umožňuje to efektívne rozpoznať ciele, problémy a osobne sa navzájom spoznať.

Online mentoring prebieha v neskorších fázach v momente, keď klient už aplikuje postupy, ktoré sme mu poradili a potrebuje ďalšie konzultácie.

Koľko trvá mentoring?

Mentoring poskytujeme vo forme konzultačných balíčkov v rozsahu 1 deň, 3 dni alebo 5 dní. Samozrejme v prípade potreby aj dlhšie.

Máte záujem o mentoring?

  Meno a priezvisko (*)

  Email (*)

  Spoločnosť (*)

  Správa