web analytics
Potvrdenie registrácie2015-08-31T15:22:26+00:00

Ďakujeme za Vašu registráciu na Vami vybraný kurz.

V prípade otázok nás skontaktujte na čísle 0919 378 242 alebo emailom na adresu sales@scrumdesk.com.

Tešíme sa na stretnutie na kurze!