Aký potenciál máte ako Product Owner?

Chcete sa dozvedieť či máte tie správne schopnosti na rolu produktového vlastníka?

Produktový vlastník je náročná rola. Vyžaduje si schopnosti zasahujúce niekoľko oblastí. Aj preto nájsť, alebo stať sa, dobrým produktovým vlastníkom trvá pomerne dlhú dobu.

Samozrejme sa asi začnete venovať rôznym praktikám a nástrojom. No oveľa dôležitejšie je spoznať svoje silné a slabé stránky podporujúce vás v roli produktového vlastníka.

Vedeli ste, že?

Kompetencie sú dané z vonku, ale schopnosti sú vrodené, alebo získané?

Schopnosti Produktového vlastníka

 • Pochopenie zákazníka a používateľa

 • Pochopenie trhu

 • Produktové zmýšľanie

 • Technologické znalosti

 • Tvorenie, meranie, experimentovanie a učenie

 • Strategické zmýšľanie

 • Riešenie problémov

 • Podnikateľský prístup

 • Formulovanie produktovej stratégie

 • Biznis modelovanie

 • Vyhodnotenie výkonnosti

 • Zhodnotenie a meranie obchodných procesov

 • Zodpovednosť

 • Priorizácia

 • Adaptovateľnosť a flexibilita

 • Iniciujúci aktivitu

 • Rozhodný

 • Presvedčivý a ovplyvňujúci

 • Kultúrne senzitívny

 • Nápomocný

Čo získate?

 • Stupne schopností potrebných pre prácu ako Produktový vlastník.

 • Anonymné porovnanie voči iným Produktovým vlastníkom vo firme.

 • Porovnanie voči priemeru na pracovnom trhu.

 • Odporúčania ako rozvíjať potrebné schopnosti.

 • Porovnanie očakávaní zamestnávateľa vs. vaše schopnosti.

 • Osobný prístup.

KONTAKTUJTE NÁS

Ako to funguje?

Prieskum a rozhovor

 • Stretnete sa s mentorom zo ScrumDesku.

 • V osobnom rozhovore si prejdete dotazník.

 • Mentor spraví vyhodnotenie a spojí sa s Vami. Iba s Vami.

 • Spolu s mentorom si prejdete výsledky hodnotenia. Ukážeme Vám priestor rozvoja vlastného potenciálu.

 • Zistíte veľa nielen o sebe, ale o potrebách vašej firmy, nakoľko s nimi ladíte a v čom budete potrebovať pridať.

 • Zároveň sa dozviete ako ste na tom v porovnaní s inými Product Ownermi, ktorí prešli týmto hodnotením. U vás vo firme, aj na Slovensku.

Príklad vyhodnotenia kompetencií

Scrum Master Profile Competencies Indicators
Scrum Master Profile Results

Kandidát vs. ostatní

Porovnať svoje hodnotenie voči ostatným kandidátom vo firme a na trhu práce. Firma môže poskytnúť očakávané hodnoty schopností podľa svojich potrieb. Kandidát tak vidí, na ktorých schopnostiach by mal viac zapracovať tak, aby dosiahol očakávania potrebné pre firmu a jej zamestnancov.

ScrumDesk vás nenechá iba s hodnotami v grafe, poradíme aj čo je potrebné spraviť pre zvýšenie kompetencií.

Product Ownership Profile Summary
Product Owner Assessment Results
KONTAKTUJTE NÁS