ScrumDesk Professional!

Scrum profesionálne a správne

Prehľad nad vývojom

Časopis ToolsJournal udelil produktu ScrumDesk cenu The Best Index Card in Agile Tools.

Boris Gloger: “Ak hľadáte high-tech nástroj, tak by ste mali ScrumDesk zvážiť.”

 • Všetky Scrum roly a ceremónie.
 • Viditeľnosť požiadaviek a ich stavu vďaka kartám.
 • Podpora distribuovaného plánovania releasov a sprintov.
 • Manažment kapacít tímu.
 • Pomoc ScrumMastrom s identifikáciou úzkych miest v toku vývoja.
 • Podpora samo-organizácie tímov vďaka integrovaným metrikám a kontrolám,
 • Šablóny požiadaviek a úloh (definícia Hotovo).
 • Plannig Poker (TM) pre lokálne aj distribuované tímy.
 • Viac než 75 analýz dodržiavania pravidiel, ktoré zlepšujú agilnosť tímov.
 • Tlač dokumentov a kariet.
 • Evidencia návrhov z retrospektív a sledovanie stavu ich riešenia.
 • Možnosť prispôsobenia.
 • Integrácia na iné systémy ako napr. Microsoft Excel, SharePoint, TFS atď.
VIAC O PRODUKTE