Ste dosť dobrý ScrumMaster? Aký je váš potenciál?

Robí poznanie „AKO?“ Scrum Mastra dobrým Scrum Mastrom?

Chcete zamestnať Scrum Mastra? Potrebujete identifikovať správnu osobu, ktorá podporí vaše tímy podľa očakávaní?

Máte za sebou prvý rok Scrum v role Scrum Mastra a vaša práca sa už stáva rutinou? Poznáte stupeň svojich schopností potrebných pre rolu Scrum Mastra? Hľadáte ako sa ďalej rozvíjať smerom k profesionálnejšiemu Scrum Mastershipu?

Ceremónie, aktivity, obmedzenia, metriky a nástroje sú nutnou súčasťou práce a znalosťami Scrum Mastra. Ich správne aplikovanie si však vyžaduje schopnosti a kompetencie.

Vďaka schopnostiam vie Scrum Master zvoliť primeranejšie prístupy pre stav v tíme.

Vedeli ste, že?

Kompetencie sú dané z vonku, ale schopnosti sú vrodené, alebo získané?

Schopnosti potrebné pre Scrum Mastra

 • Iniciujúci aktivitu

 • Podstupujúci riziko

 • Tvoriaci a inovatívny

 • Adaptabilný na zmenu

 • Zvládajúci tlak

 • Analyzujúci a interpretujúci

 • Prijímajúci rozhodnutia

 • Plánujúci a priorizujúci

 • Monitorujúci kvalitu

 • Koučujúci

 • Komunikujúci

 • Načúvajúci a podporujúci

 • Vzťahový a prepájajúci

 • Tímový

 • Motivujúci a splnomocňujúci

 • Cieľavedomý

 • Napĺňajúci zákaznícke potreby

 • Zameraný na biznis

 • Učiaci sa a rozvíjajúci sa

 • Presadzujúci a ovplyvňujúci

Čo je výsledkom?

 • Stupeň schopností potrebných pre prácu Scrum Mastra.

 • Anonymné porovnanie voči iným Scrum Mastrom vo firme.

 • Porovnanie voči priemeru na pracovnom trhu.

 • Odporúčanie ako rozvíjať schopnosti, ktoré potrebujete.

 • Porovnanie očakávaní zamestnávateľa vs. vaše schopnosti.

 • Osobný prístup.

CHCEM ĎALŠIE INFORMÁCIE

Ako to funguje?

Prieskum a rozhovor

 • Stretnete sa s mentorom zo ScrumDesku.

 • Osobný rozhovor. Dotazník, 160 otázok v 20 kategóriách.

 • Mentor vyhodnotí a spojí sa s Vami. Iba s Vami.

 • Spolu s mentorom si prejdete výsledky hodnotenia. Ukážeme Vám priestor rozvoja vlastného potenciálu.

 • Zistíte veľa o sebe, o potrebách vašej firmy, ako s nimi ladíte a v čom budete potrebovať pridať.

 • Porovnááte sa s inými Scrum Mastrami, ktorí prešli týmto hodnotením. U vás vo firme, aj na Slovensku.

Príklady kompetencií Scrum Mastra

Scrum Master Profile Competencies Indicators
Scrum Master Profile Results

Aký ste líder?

Scrum Master persona type Leadership

Ako viete definovať víziu?

Scrum Master competencies radar developing the vision

Ako viete dodať úspech?

Scrum Master competencies radar

Ako viete získať podporu?

Scrum Master persona type Gaining Support

Scrum Master vs. ostatní

Indikátory schopností Scrum Mastra sú poskytnuté v grafe podľa kategórií. Ak ste súčasťou vyhodnotenia vo firme, môžete porovnať svoje hodnotenie voči priemerným, maximálnym a minimálnym hodnotám ostatných scrum mastrov vo firme.

Aj samotná firma môže poskytnúť očakávané hodnoty jednotlivých schopností podľa svojich potrieb v danom čase. Scrum Master tak vidí, na ktorých schopnostiach by mal viac zapracovať tak, aby dosiahol očakávania potrebné pre firmu a jej zamestnancov.

ScrumDesk vás nenechá iba s hodnotami zobrazenými v grafe.

Získate odporúčanie čo je potrebné spraviť pre zlepšenie.

Scrum Master Profile Summary
Scrum Master competencies radar
CHCEM ĎALŠIE INFORMÁCIE