Silná konkurencia a rýchly vývoj vyžadujú zmenu spôsobu vývoja produktov

Zmena však neznamená iba zmenu procesov. Prispôsobivosť si vyžaduje aj zmenu spôsobu organizácie firmy budovanú na malých, veľmi dobre spolupracujúcich a efektívnych tímoch, ktoré sú na rozdiel od minulosti, tvorené tak, aby v nich boli ľudia rôznych profesií.

Scrum a agile

Pre zákazníkov týchto tímov je Agile obrovskou výhodou, pretože poskytuje:

  1. možnosť prispôsobenia požiadaviek aj počas prebiehajúceho vývoja,
  2. viditeľnosť stavu projektu v ktoromkoľvek momente, nielen na konci vývoja
  3. možnosť priebežnej akceptácie skutočne funkčného produktu.

Týmito postupmi zákazník agile tímu má možnosť pružne reagovať na trh a konkurenciu a vytvárať svoj produkt tak, aby mal čo najvyššiu hodnotu.

Agile je počas posledných desať rokov jednoznačne trendom, ktorý potvrdzuje, že takáto zmeny sa dajú úspešne implementovať. Dôkazom úspechu Agile a Scrum (rámca projektového manažmentu) je už aj množstvo produktov vyvinutých malými aj enterprise spoločnosťami.

Formy spolupráce

Spoločnosť ScrumDesk poskytuje rôzne formy pomoci pri zavádzaní agile v organizáciách.

Naši tréneri majú certifikáciu minimálne Certified Scrum Master alebo Certified Scrum Product Owner, ale zároveň majú dlhodobú prax v transformácii tímov rôznych veľkostí.

Služby ScrumDesk

Semináre

Ak sa zaujímate o Agile, ale stále nie ste rozhodnutí, či bude prínosom, potom seminár je dobrým spôsobom ako agile spoznať aj prakticky. Naši tréneri sú pripravení konzultovať možnné scenáre nasadenia agile vo vašej spoločnosti.

Viac

Certifikácie

Je Agile už vo vašej spoločnosti zavedené? Certifikačný program poskytuje Vašim scrum mastrom, produktovým vlastníkom alebo vývojárom získať medzinárodne uznávaný certifikát vydaný certifikovanými trénermi Scrum Alliance.

Certifikáty sú žiadané mnohými zahraničnými spoločnosťami hlavne pri spolupráci v distribuovaných tímoch.

Viac

Podpora tímov

Agilné tímy sa počas používania agile často dostanú do stavu, kedy potrebujú pomôcť. Agile totiž nie je iba o zmene procesov, je to zmena zmýšľania a spôsobu spolupráce. Práve preto sú problémy v agilných tímoch oveľa viditeľnejšie.

Konzultačná podpora je programom určeným práve pre tímy, ktoré nevedie ako sa zlepšiť alebo ako riešiť problémy s adaptáciou agile. Naši skúsení tréneri sú pripravení podporiť Vaše tímy a efektívne tak zrýchliť vyriešenie problémov a nastaviť ďalšie smerovanie adaptácie.

Viac

Agilná transformácia

Rozhodli ste sa zaviesť Agile? Takúto transformáciu Vám neodporúčame robiť samostatne. Nebude to ani lacnejšie ani rýchlejšie. Naši tréneri prešli niekoľkými desiatkami transformácií. Produktových aj projektových tímov. Lokálnych aj distribuovaných.

Viac