Tradične

Agilne

Tlak

Úlohy sú prideľované manažérom, alebo tímovým vedúcim.

Ťah

Úlohy si ťahá, berie, každý člen tímu samostatne podľa toho čo smie, vie, alebo chce.

Priority

Úlohy majú priority.

Viaceré úlohy môžu mať rovnakú prioritu.

Poradie

Úlohy majú jednoznačné poradové číslo.

Členovia tímu sa snažia dokončiť úlohy podľa tohto poradia. Poradie stanovuje typicky klient, alebo biznis podľa hodnoty a dôležitosti.

ASAP

Tak skoro ako sa dá.

Typicky veľký tlak na úlohy, práca na viacerých úlohách súčasne.

ALAP

Tak neskoro ako sa dá.

Nechceme strácať čas detailizáciou vlastností, ktoré možno nebude treba. Detaily pridávame až tesne predtým, než začneme pracovať na implementácii. Tak, aby biznis mal čas dodať detaily a navyše aby sme nezahadzovali zbytočne svoju prácu pri náhlej zmene.

Veľké tímy špecialistov

Ľudia sú súčasťou tímu orientovaného na určitú špecializáciu.

Malé a
multifuknčné tímy

Tímy sú kvôli efektivnej komunikácii malé, často do 10 ľudí.

V tíme sú všetky roly potrebné pre dodanie funkčných výsledkov.

Nepravidelné dodávky s častými opravami

Dodávka výsledku trvá dlho. Uskladňuje sa na „linke“ a klientovi sa dodá po dlhšej dobe.

Klient tak náchádza problémy, ktoré potrebuje rýchlo zmeniť. Opravy sa dodávajú v opravných balíčkoch, tzv. patches.

Pravidelné dodávky

Agilne vytváraný produkt je možné dodávať priebežne v pravidelných intervaloch.

Pojem patch v podstate neexistuje, keďže nasledujúca verzia bude o 2-3 týždne.

Okrem opráv navyše obsahovuje aj nové biznisové funkcionality a technologické vylepšenia.

90% vecí hotových na 90%

Produkt je neustále v stave rozpracovania. Na finálnu a funkčnú verziu musíme dlho čakať.

Getting Things Done

V každej iterácii sa snažíme dokončiť funkčnú a hodnotnú časť produktu.

 

Obmedzená viditeľnosť

Celkový prehľad o stave projektu majú iba vybrané osoby.

Členovia tímu často nevedia kam idú a kde sú.

Netransparentnosť vytvára veľký tlak na procesy a kontrolné mechanizmy.

Transparentnosť

Celý tím vrátane klienta a manažmentu transparentne zviditeľňuje stav úloh, ďalšie plány a problémy spomaľujúce tímy.

Transparentnosť je základom dôvery.

Post Mortem

Na konci projektu sa zvyčajne projektový manažér zameria na vypracovanie tzv. post mortme, resp. lessons learned, aby nasledujúce projekty neopakovali chyby, ktoré boli identifkované počas projektu.

Kontinuálne zlepšovanie

V tíme sa vytvárajú dohody a ich porušenia sú transparentné a riešené priebežne.

Tím je zameraný ne neustále vylepšovanie organizácie práce, fungovania tímu, kvality vstupov a výstupov. Snažíme sa identifikovať a odstraňovať zbytočonosti.

Zlepšovanie ešte počas života produktu, projektu.

Akceptačné testovanie na konci

Projekt je testovaný klientom až na konci po dodávke.

Priebežná akceptácia

Výsledky jednotlivých iterácií sú akceptované a prezentované priebežne na konci každej iterácie.

Vodopád

Projekt je rozdelený na fázy analýzy, dizajnu, implementácie a testovania.

Každá zmena komplikovane vracia tím späť do predošlých fází.

Iterácie a inkrementy

Projekt je rozdelený na iterácie rovnakej dĺžky, počas ktorých tím analyzuje, implementuje a aj dodáva ďalší funkčný kúsok, ktorý klient momentálne potrebuje najviac.