Produktový backlog

Produktový backlog je množinou požiadaviek, ktoré klient skutočne potrebuje. Nie je to kopa nápadov, je to výber hodnotných nápadov, ktoré sme sa ako tím spolu s klientom rozhodli implementovať.

Backlog produktu je utriedený zoznam, resp. lepšie mapa, v ktorej je jasné poradie požiadaviek tak, aby tím si mohol z tejto kopy ťahať požiadavky na realizáciu podľa svojej kapacity.

Položky, ktoré sú prvé v backlogu by mali byť natoľko detailné, aby ich tím mohol a vedel implementovať. Ďalšie položky môžu mať ešte neúplnú definíciu, ktorá bude priebežne aktualizovaná.

O produktový backlog sa stará produktový vlastník. V prípade veľkých projektov backlog pozostáva aj z viacerých backlogov, za ktoré zodpovedá viacero produktových vlastníkov spolu s chief product ownerom. Priebežný manažment požiadaviek v backlogu sa nazýva product backlog grooming.

User story mapa

V mnohých produktoch je neprehľadné mať backlog iba ako utriedený zoznam pre manažment vlastností produktu.

User stories mapping je technika, ktorú Jeff Patton začal používať predovšetkým na prípravných workshopoch k produktom,na ktorých sa tím snažil vymyslieť, brainstormovať, to čo produkt bude robiť.

Mapa zachytáva spodrobnenie požiadaviek, ich dôležitosť a aj plán ich dodávok:

  • Produktový rozpad, pohľad produktu po vlastnostiach, epikoch a user sotries.
  • Minimum Viable Product, skupina vlastností definujúcich predateľnú a použiteľnú verziu produktu.
  • Releases – rozdelenie MVP a požiadviek do viacero releasov.
  • Sprinty – rozdelenie user stories do jednotlivých sprintov.V mnohých produktoch je neprehľadné mať backlog iba ako utriedený zoznam pre manažment vlastností produktu.
Mapa uset story

Organizácia user story mapy

User stories mapping je technika, ktorú Jeff Patton začal používať predovšetkým na prípravných workshopoch k produktom,na ktorých sa tím snažil vymyslieť, brainstormovať, to čo produkt bude robiť.

Mapa zachytáva spodrobnenie požiadaviek, ich dôležitosť a aj plán ich dodávok:

  • Produktový rozpad, pohľad produktu po vlastnostiach, epikoch a user sotries.
  • Minimum Viable Product, skupina vlastností definujúcich predateľnú a použiteľnú verziu produktu.
  • Releases – rozdelenie MVP a požiadviek do viacero releasov.
  • Sprinty – rozdelenie user stories do jednotlivých sprintov.

Mapa samozrejme nie je statická, časom sa bude vzhľadom na dynamiku biznisu meniť. Za jej udržiavanie zodpovedá produktový vlastník. Je to jeho nástroj pre včasnú prípravu požiadaviek.

Tímy zvyknú na mape zaznamenávať aj stav riešenia danej karty. Majú tak vysokú transparentnosť celkového stavu produktu. Výrazne to zjednodušuje výber požiadaviek pre nasledujúce verzie.

Ďalším pokračovaním je vytvorenie poradia kariet a ich postupný prepis do backlogu produktu. To umožní oddeliť prípravu požiadaviek z pohľadu produktu a biznisu od časového plánovania. Karty sa typicky vezmú na release planning.