Graf rýchlosti (Velocity chart)

Tímy pri plánovaní sľúbia dodať určité množstvo výsledkov, ktoré je však obtiažne predikovať. Agilné tímy preto používajú pri plánovaní historické ukazovatele z predošlých sprintov. Tímy sa učia z vlastných chýb a aplikujú poznatky na ďalšie sprinty.

Graf rýchlosti zobrazuje viaceré údajové série:

 1. Záväzok daný počas plánovania sprintu (malé bodky na grafe).
 2. Sumu času, storypointov, alebo počet skutočne dokončenej práce (požiadavky s ukončenými všetkými úlohami) v danom sprinte.
 3. Strednú rýchlosť troch najhorších sprintov
 4. Maximálnu rýchlosť v celej histórii
 5. Strednú rýchlosť posledných 8 sprintov. Ak je sprintov menej použije sa stredná hodnota rýchlostí.
Velocity chart graf rýchlosti

Velocity chart (graf rýchlosti)

Tieto údajové série pomáhajú predovšetkým navrhnúť koľko user stories si tím môže dôveryhodne naplánovať do nového sprintu. Najlepšie je maximálna veľkosť práce do priemeru posledných 8 sprintov.

Cieľom by nemalo byť neustále zvyšovať velocity. Dobrý tím ju bude zvyšovať, keďže bude rásť aj produktivita práce. Cieľom je však nájsť hodnotu, okolo ktorej výkonnosť tímu osciluje v malých výkyvoch, teda jeho predpovede sú dosť dobré a tím je schpní dokončiť čo sľúbi. Graf tak zároveň pomáha docieliť zníženie preťaženia tímov na rozumnú mieru.

Cumulative Flow graf

Tento graf pomáha identifikovať úzke miesta v procese. Celková výška údajových sérií určuje celkový počet kariet v backlogu v daný deň.

Cumulative Flow chart

Cumulative Flow graf

Jednotlivé údajové série grafu odpovedajú počtu kariet v danom stave kanban tabuli k danému dňu. Tento graf je používaný často ScrumMastrom, ktorý má na starosti práve optimalizáciu procesu. Ak sa séria zužuje, potom to znamená, že sa práca v danom stave spomaľuje. Naopak ak sa rozširuje, tak narastá počet kariet v danom stave. Cieľom je, aby šírka jednotlivých sérií bola v čase približne rovnaká, čo znamená, že práca je distribuovaná v čase rovnomerne bez preťaženia, alebo nevyužitia kapacít.

Control graf

Graf, ktorý sa používa:

 • na analýzu výkonnosti tímu a rýchlosti implementácie požiadaviek a ich veku.
 • na meranie dopadov zmeny procesu na tímovú retrospektívu.

Legenda grafu:

 • Na X osi je zobrazený dátum.
 • Na Y osi graf zobrazuje počet dní, ktoré uplynuli od zadania požiadavky.
 • Jednotlivé body reprezentujú položky backlogu, alebo aj úlohy.
 • Červená čiara je priemerný vek všetkých požiadavky backlogu od momentu jej vzniku po jej vyriešenie.
 • Modrá čiara reprezentuje „rolling“ priemer veku iba vybraných položiek backlogu.
 • Modrošedá plocha reprezentuje štandardnú odchýlku veku od priemeru v daný deň.

 

project control chart

Project control chart v ScrumDesk aplikácii