Konferencie

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.
Súhlasím
For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.
Súhlasím

U klientov

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.
Súhlasím

S Janom Masarykom, Asseco Central Europe, 2012
For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.
Súhlasím

S Janom Masarykom, Asseco Central Europe, 2012
For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.
Súhlasím

Produktový vlastník Tomáš Beljak a
ScrumMaster Jozef Klinovský, 2012
For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.
Súhlasím

Produktový vlastník Tomáš Beljak a
ScrumMaster Jozef Klinovský, 2012
For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.
Súhlasím

O zážitkoch z aplikácie agilných praktík.
Rozhovor s Evou Balážovou, vedúcou PMO, 2012

Scrum Prakticky

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.
Súhlasím

Personas – ako spoznať a popísať používateľa produktu
For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.
Súhlasím

Ball Game – Tok (flow) a benefity samoorganizácie.

Prototypizácia

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.
Súhlasím
For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.
Súhlasím
For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.
Súhlasím

Demá prototypov

Krátky záznam demonštruje techniku papierového prototypu pre predvedenie budúceho produktu zákazníkom a produktovému vlastníkovi.

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.
Súhlasím
For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.
Súhlasím
For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.
Súhlasím
For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.
Súhlasím