Absolvovali ste jedno z našich školení a chýba vám z neho certifikát? Spoločnosť ScrumDesk poskytuje účastníkom školení certifikát o absolvovaní školenia. Certifikát je vydaný spoločnosťou ScrumDesk.

Certifikat

Upozornenie: Tento certifikát nie je vydaný ScrumAlliance a ani sa nesmie spájať so ScrumAlliance. Certifikát Scrum Alliance sa dá získať iba absolvovaním kurzu Certified Scrum Master, Certified Product Owner, alebo Certified Scrum Developer vedeným trénerom certifikovaným ScrumAlliance a absolvovaním oficiálnej skúšky.