background-pattern

Additional mentoring and team coaching

Agile tím

Mentoring a koučing

Podporte odbornosťou a externým príspevkom tímy, ktoré už dlhodobejšie aplikujú Agile. Pridajte zmysluplnosť, hĺbku princípov a efektivitu do dennej práce Agile tímu.

img
icon
Pre koho
Tím aplikujúci Agile.
icon
Trvanie
Podľa potreby, štandardne 3 až 5 dní v dlhšom časovom úseku.
icon
Forma
Onsite aj online.
Náš prístup

Mentoring a koučing
agilného tímu

Umožnite tímu narušiť komfortné zóny pomocou Agile mentora. Odhaľte potenciál pre zlepšenie a zjednodušenie práce.

Prístup volíme podľa aktuálneho stavu a cieľov rozvoja tímu.

Pri mentoringu sa agilný tím naučí v svojej praxi vybrať, prispôsobiť a aplikovať agilné princípy. ScrumDesk mentor poskytuje tímu skúsenosti a pomáha mu nastaviť zmeny zmysluplne.

Koučing je zameraný na prehĺbenie pochopenia agilných princípov a zmysluplné nastavenie členmi tímu. Koučing je v tíme aplikovaný situačne.

Podporte hlbšie pochopenie agilných princípov a nie len sledovanie procesov. Dovoľte nájsť tímu odpovede a prispôsobiť si spôsoby práce s podporou skúseného ScrumDesk mentora.

roadmap

Agile team coaching

Program

Module

Meeting

Preparation

Najprv sa navzájom spoznáme. Budú nás zaujímať vaše očakávania a ciele mentoringu. Pozrieme sa na vaše produkty, procesy, nastavenie agilných praktík a nástrojov. Nastavíme si, v akých aktivitách a akou formou sa zapojíme. Dohodneme si kalendár aktivít.

Module

Meeting

Team

First meeting with the team. We get the perspectives of team members in face-to-face interviews. We will talk about the team, its capabilities, positive and negative experiences with Agile. We will reveal the prejudices and misunderstandings of Agile and Scrum. We identify areas and issues to focus on in mentoring.

Module

Research

Team dysfunction

We identify the dysfunctions of the team and according to the results, after mutual agreement, we adapt the mentoring program.

Module

Mentoring

Product Owner

Práca s Produktovým vlastníkom. Mentoring manažmentu produktového backlogu, písania požiadaviek. Komunikácia a spolupráca so stakeholdermi. Priorizácia požiadaviek. Vyhodnotenie stavu vývoja. Strategické smerovanie produktu. Biznisová agilita.

Module

Mentoring

Scrum Master

An ear for the Scrum Master. Challenges in daily practice in the organization and in the team. Steering from processes to principles and values. Life situations. Team approach and subtle practices in supporting team growth. Important Agile Team Metrics.

Module

Mentoring

Ceremonies

We will look at your ceremonies. Based on the observations, the mentor will provide recommendations, or add micro-training sessions on the necessary topics. Validation and recommendation of more suitable Agile frameworks.

Module

Mentoring

A tool for management

We analyze your project management tool setup (e.g. JIRA, Azure DevOps). We will suggest simplifying the settings and customizing the tool so that you can continuously improve it yourself.

Module

Material

Other recommendations

We will prepare a team card with a description of the state before mentoring and an evaluation of the team’s progress during and after mentoring. We will also specify recommendations for the organization and its management to improve the systematic approach to agile practices. We will also meaningfully guide you in further development.

Module

Mentoring

Ceremonies

We will look at your ceremonies. Based on the observations, the mentor will provide recommendations, or add micro-training sessions on the necessary topics. Validation and recommendation of more suitable Agile frameworks.

Is it suitable for you?

Máte tím aplikujúci agilné princípy, praktiky a postupy.

You want:

  • Resolve misunderstandings of agile principles.
  • Fix the team’s mistakes.
  • Increase cooperation in the team.
  • Simplify and streamline work.
  • Increase productivity.

How is it going?

Online or onsite.

Necessary access to a project management tool, e.g. JIRA, Azure DevOps.

How much does it cost?

Since each team uses different practices and may have different dysfunctions, the price is determined after an initial discussion according to the level of support.

News

Our Agiloviny

Don't miss a selection of the best of Agile that our mentors have encountered. Not only from the world of products, development, tips and tricks, but sometimes also humor. We ship regularly, once in a while :) #QualityOverQuantity

Send to

the processing of personal data

Ďakujeme

ScrumDesk
O nás
Naše produkty
Zdroje

Copyright 2021 ScrumDesk s.r.o.