Chcete zaviesť Agile samostatne?

Agile vo firmách je často zavádzané nadšencami, ktorí si poctivo prečítali zopár kníh, navštívili konferencie, tréningy, resp. boli certifikovaní ako ScrumMaster.

Výhodou tohto postupu je učenie sa na vlastných chybách, no má však dlhšiu dobu zavedenia s vyšším rizikom zlyhania a vytvorenia odporu voči agile.

Úspešná agilná transformácia firmy však vyžaduje viac než len zavedenie agilných praktík. Musí zasiahnuť firmu na rôznych úrovniach. Od biznisu, cez vývoj a prevádku až po vrcholový manažment. Často aj klientov transformovanej spoločnosti.

Pri zavedení Agile ide o zmenu filozofie fungovania firmy, a preto úspešnosť je závislá práve na hĺbke transformácie.

Ako zavádzame Agile my

Agile funguje iba vtedy, keď sa firma nerozhodla zaviesť agile, ale rozhodla sa dosiahnuť podstatnejšie biznis ciele, ktoré Agile má iba napomôcť dosiahnuť. Agile je jednoducho nástrojom pre ich dosiahnutie.

ScrumDesk zameriame transformáciu vašej organizácie podľa identifikovaných cieľov, so zohľadnením:

 • stavu vývoja produktu,
 • obchodnému modelu a vašim klientom,
 • organizácii, zloženiu a schopnostiam tímov,
 • procesom, ktoré musíte sledovať, alebo ktoré sa dajú zmeniť,
 • KPI a metrikám,
 • nástrojom a technológiám.

Zavedenie agile prebieha v nadväzujúcich fázach. Počas prípravy transformácie vás budeme chcieť spoznať a pripravíme návrh a stratégiu zavedenia Agile. V ďalšej fáze pokračujeme prípravou tímov, obchodu aj manažmentu, tréningami nasledovanými mentoringom a koučingom počas niekoľkých sprintov a plánovaní.

Naša podpora sa však nekončí zavedením Agile. Tréneri sú naďalej dostupní zamestnancom aj neskôr, online, alebo onsite.

Postup zavedenia sa líši podľa toho, či mienite začať v jednom, dvoch pilotných tímoch, alebo zvažujete dokonca transformáciu firmy.
Zavedenie Agile v tíme

Záleží na tom, kde chcete Agile zaviesť.

Počas troch mesiacov vieme zaviesť Agile v dvoch tímoch vrátane prípravy, nastavenia, tréningov, prípravy backlogu, plánovania a mentoringu počas sprintov. Klientom odporúčame stráviť spolu najmenej 3 sprinty (neznamená to vyťaženie agile mentora na 100% počas celej doby).

Ak je agile zavádzané v rámci celej organizácie, budeme potrebovať viac času, pretože zmena organizácie si vyžaduje aj ďalšie aktivity pre zmenu hodnôt, kultúry firmy, komunít a podporu skupiny pre riadenie transformácie.

Pre zavedenie v tíme bude potrebné zapojenie manažéra, scrum mastra a produktového vlastníka.

Pre zavedenie v organizácii bude potrebné zapojenie ľudí rôznych rolí. Bude potrebná jednoznačná podpora top manažmentu. Bude potrebné založiť pracovnú skupinu, ktorá bude celú transformáciu smerovať a viesť.

Postup transformácie a zavedenia Agile vám radi vysvetlíme, najlepšie osobne. Budeme potrebovať max. 1.5 hodiny.
V Agile preferujeme malé tímy do desať ľudí. V rámci zavedenia agile vieme pracovať s dvoma tímami súčasne, celkom do 20 ľudí. Počet nie je samozrejme pevne obmedzený, ale je to počet, ktorý ešte umožňuje efektívny mentoring.
Spolu s vašou agilnou pracovnou skupinou naši konzultanti pripravia backlog transformácie a jej roadmapu.

Navyše, v rámci tejto skupiny budeme pracovať v scrum sprintoch, ktoré budú končiť transparentným predstavením dosiahnutých zmien a plánovaním ďalšieho sprintu transformácie.

Potrebujete zaviesť Agile?

  Meno a priezvisko (*)

  Email (*)

  Poznámka