Certifikovaný

background-pattern

Hodnotenie stavu Agile praktík

Agilný tím

Hodnotenie praktík

Identifikujte potenciál pre zlepšenie agilného tímu. Validujte nastavenie tímu, nastavenie produktu a procesov, ich aplikáciu vašim tímom a používanie JIRA skúsenými mentormi, ktorí podporovali už stovky tímov pri zavádzaní Agile, Scrum, Kanban, DevOps a SAFe.

img
icon
Pre koho
Tímy aplikujúce agilné praktiky a metodiky ako napr. Scrum, Kanban, SAFe, DevOps, Spotify model.
icon
Trvanie
Približne 6 dní.
icon
Forma
Onsite, alebo online účasť na stretnutiach. Vzdialený prístup k JIRA, resp. iným elektronickým nástrojom používaným tímami.
roadmap
Tatra banka
Telekom
Scheidt and Bachmann
Orange
USS United States Steal
T-Systems
VUB banka
Ringier

Hodnotenie

Okruhy

Stretnutie

Príprava

Hodnotenie

Identifikácia očakávaní klienta. Nastavenie cieľov aktivít. Analýza biznisového prostredia klienta, zákazníkov, produktov a projektov. Tím, jeho schopnosti a dysfunkcie. Review biznisových a vývojových procesov. Systematické obmedzenia. Používané nástroje.

Pozorovanie

Agilné

Ceremónie

Účasť ScrumDesk mentora ako pozorovateľa na základných tímových ceremóniách ako napr. plánovanie denné stand-upy, sprint review a retrospektívy.

Analýza

Tímové

Tabule a metriky

Analýza artefaktov evidovaných v elektronickom nástroji (JIRA, Azure DevOps, atď.).

Identifikácia potenciálu pre zlepšenie evidencie požiadaviek, manažmentu produktového backlogu, disciplíny evidencie progresu, analýza metrík.

Identifikácia typických chýb a návrhy pre ich odstránenie čo najpraktickejšou formou.

Analýza

Agilný

Tím

Analýza typických dysfunkcií tímu. Online dotazník s následným vyhodnotením miery dysfunkcií tímu a odporúčaniami pre ich prekonanie.

Stretnutie

Osobné

Pohovory

Osobné pohovory s kľúčovými ľuďmi reprezentujúcimi roly produktového a projektového manažmentu, lídrov tímov a vybraných členov tímov.

Výsledok

Vypracovanie

Návrhy zmien

Vypracovanie hodnotenia pozitív aktuálneho stavu implementácie agilných praktík. Zhodnotenie potenciálu pre ich zlepšenie a ďalšie odporúčania, ako ich zlepšiť. Osobná komunikácia výsledkov.

Mysleli sme si, že agilne vieme fungovať celkom efektívne. Scrum u nás bol implementovaný už dlhý čas a mali sme pocit, že aj kvalitne. Hĺbka poznania po audite spoločnosťou ScrumDesk nám však umožnila pochopiť potenciál pre lacné a rýchle zmeny búrajúce bloky a mýty o Agile, ktoré sme si sami vytvorili.

Je to pre vás vhodné?

Máte tím aplikujúci agilné princípy, praktika a postupy.

Chcete zistiť:

  • Potenciál pre ďalšie zefektívnenie fungovania tímu.
  • Identifikovať možné zjednodušenia.
  • Zvýšiť kvalitu produkovaných výsledkov.
  • Nájsť potenciál pre lepšiu spoluprácu tímu.
  • Zefektívniť používanie elektronických nástrojov projektového manažmentu, napr. JIRA.
  • Naučiť sa čítať a pochopiť metriky.

Ako to prebieha?

Online účasť na všetkých dôležitých stretnutiach.

Potrebný prístup k nástroju pre projektový manažment, napr. JIRA, Azure DevOps.

Koľko to stojí?

Keďže každý tím používa rôzne praktiky a môže mať iné dysfunkcie, cena je stanovená po úvodnej diskusii.

Novinky

Naše Agiloviny

Nenechajte si ujsť výber toho najlepšieho z Agile, s čím sa stretli naši mentori. Nielen zo sveta produktov, vývoja, tipov a trikov, ale občas aj humoru. Posielame pravidelne, raz za občas :) #QualityOverQuantity

Posielať na

spracovaním osobných údajov

Ďakujeme