Certifikovaný

background-pattern

Product Ownership MasterMind: II. Stratégia produktu

Product Ownership MasterMind

II. Stratégia produktu

Nastavte zmysluplne produktovú stratégiu so sprievodom skúseného mentora Product Ownershipu.

img
icon
Pre koho
Product Owner, Produktový manažment, Business Architekt, IT Architekt, Biznisoví vlastníci
icon
Trvanie
Maximálne 25 pravidelných 2-hod stretnutí (podľa zvolenej edície). Alternatívne 5 dňový bootcamp.
icon
Forma
Interaktívne online, resp. onsite stretnutie.
Náš prístup

MasterMind
Produktová stratégia

Product Ownership

Naučíme a pomôžeme Produktovým vlastníkom správne pripraviť všetky dôležité informácie a podklady potrebné pre úspešné nastavenie stratégie produktu a jeho vývoja agilným spôsobom.

Pod vedením skúseného mentora s praxou Product Ownera pripravíte:

 • Stratégia Blue Ocean a Red Ocean.
 • Hnacie sily trhu.
 • PESTLE analýza.
 • 5 Porterových síl.
 • Plátno stratégie.
 • SWOT analýza.
 • Vízia produktu.
 • Misia produktu.
 • Mapovanie konkurencie a trhu.
 • Mapovanie používateľov.
 • Biznisový model.
 • Hodnotová propozícia.
 • Ciele a kľúčové výsledky.
roadmap
Tatra banka
Telekom
Scheidt and Bachmann

Program

Modul

Modrý oceán
príležitostí na trhu

Nájdite jedinečné trhové príležitosti, pre ktoré má zmysel vytvoriť produkty a služby.

S pomocou Blue Ocean Strategy vám pomôžeme odhaliť pozíciu na trhu, v ktorej nebudete súťažiť so svojou konkurenciou a budete tak môcť rýchlejšie rásť.

Spolu nájdeme nezákazníkov, ktorí budú mať potenciál sa zákazníkmi stať.

Zmapujeme alternatívne odvetvia, strategické skupiny, reťazec zákazníkov, možné doplnkové produkty a služby.

Nezabudneme ani na trendy, predpokladané zmeny v odvetví a možné budúce potreby zákazníkov.

Nezabudneme ani na funkčné a emocionálne oslovovanie zákazníkov.

Modul

Mapovanie
trhu

Identifikujeme spolu hnacie sily trhu, ktoré poskytnú dopyt a podklady pre budúcu ponuku vašich produktov a služieb.

Zanalyzujeme aj makroekonomické faktory ovplyvňujúce vaše podnikanie a obchodné modely. Zhodnotíme politické, ekonomické, sociálne, technologické, legislatívne aj environmentálne aspekty podnikania.

Ponoríme sa aj do zmapovania konkurenčných síl v odvetví z pohľadu hrozby nových vstupov, sily vašich dodávateľov a odberateľov a konkurenčnej rivality.

Modul

Spoznajte
svoje potenciály

Pomôžeme vám identifikovať silné stránky a príležitosti vašich produktov a organizácie.

Identifikujeme ako ich využiť pri definovaní silného obchodného modelu a portfólia produktov a zároveň minimalizácie dopadov vašich slabých stránok.

Definujeme možné stratégie postavené na týchto stránkach s ich prepojením na vaše produkty a služby.

Modul

Potenciálni
zákazníci

Zmapujeme zákazníkov a ponoríme sa do príčin ich lojality, alebo odmietania produktu, resp. príčin prečo zákazníci vaše produkty doteraz nezvažovali.

Zhodnoťte hodnoty, ktoré vaše produkty ponúkajú zákazníkom.

Pozrieme sa na produktivitu zákazníkov, jednoduchosť a pohodlnosť používania vašich produktov a riziká, ktoré produkt zákazníkom pomáha znížiť.

Nezabudneme ani na faktory zábavy, imidžu a udržateľnosti.

Modul

Buyer
Personas

Viete aký je váš ideálny zákazník?

Nájdeme ich spolu na základe kvalidatívneho porozumenia trhu, vašich potenciálnych a aktuálnych zákazníckych segmentoch.

Vytvoríme detailný profil zákazníka, ktorého oslovíte a zacielite na neho s vašou prispôsobenom ponukou produktov a služieb.

Zmapujeme aj cestu zákazníka a identifikujeme potenciály pre podporu zákazníka počas vzťahu s vašou firmou.

Modul

Aktuálne
stratégie

Pomôžeme vám zmapovať vaše aktuálne stratégie a nájdeme spolu spôsob ich transformácie pre vytvorenie nového a nekonkurenčného trhu.

Identifikujeme aké produkty a služby budete potrebovať eliminovať alebo znížiť, aké naopak zvýšiť a vytvoriť.

Modul

Modelovanie
biznisu

Dobrý produkt nezačína dobrou požiadavkou, ale dobrým obchodným modelom.

Pomôžeme vám identifikovať kľúčové problémy klientov, nájdeme správne zákaznícke segmenty, vašu jedinečnosť a ponuku, ktorú by ste mali dodávať.

Pre každý zákaznícky segment spolu vytvoríme hodnotovú propozíciu, ktorú neskôr budeme referovať v backlogu produktu.

Vytvoríme katalóg Personas, na ktoré sa budeme odkazovať v produktovom backlogu.

Modul

Vízia biznisu
a produktov

Pomôžeme vám definovať víziu postavenú na potenciáloch trhu, vašich schopnostiach a možnostiach, zmysluplne zacielenú na správne segmenty zákazníkov.

Víziu vytvoríme ako validáciu každej ponúkanej funkcionality vašich produktov a služieb. Nebude to iba veta pre zavesenie na steny firmy.

Pomôžeme vám nájsť zmysluplnú North Star, jedinú metriku, ktorá vám odpovie na otázku či váš biznis funguje. Nájdete tak podporu pre každé rozhodnutie o ďalšom smerovaní a zameraní sa vašich prostriedkov.

Modul

Ciele a
kľúčové výsledky

Nevytvárajte novú funkcionalitu bezhlavo.

Pomôžeme vám zacieliť vaše úsilie tak, aby ste kontinuálne dosahovali merateľné ciele.

Naučíme vás správne definovať ciele a každý z nich merateľne validovať kľúčovými výsledkami, na ktoré spolu nájdeme funkcionalitu produktu pomáhajúcu dosiahnuť nielen ciele, ale aj váš biznisový model.

Product Ownership MasterMind od ScrumDesk nám pomohol nájsť nový priestor na trhu, kde nebolo tak „tesno“ a naštartoval inovatívne myslenie založené na faktoch a nie domienkach. Zrazu sme pochopili do čoho má a predovšetkým nemá zmysel investovať.

Ďalší rozvoj Produktových vlastníkov

Novinky

Naše Agiloviny

Nenechajte si ujsť výber toho najlepšieho z Agile, s čím sa stretli naši mentori. Nielen zo sveta produktov, vývoja, tipov a trikov, ale občas aj humoru. Posielame pravidelne, raz za občas :) #QualityOverQuantity

Posielať na

spracovaním osobných údajov

Ďakujeme