background-pattern

Hodnotenie agility firmy

Hodnotenie

Firemná agilita

Spoznajte potenciály pre zlepšenie implementácie Agile vo vašej spoločnosti. Nastavte zmysluplne ďalší rozvojový plán či už pre zavádzanie, alebo zlepšenie maturity aplikácie agilných prístupov.

img
icon
Pre koho
Tím agilnej transformácie, senior manažment, PMO, produktový a projektový manažment
icon
Trvanie
Podľa dohody, rozsahu a hĺbky zhodnotenia
icon
Forma
Osobne a online.
Hodnotenie

Firemná
Agilita

Agilné transformácie sú komplexným a dlhodobým úsilím, ktoré sa zameriava na všetky aspekty firmy, štruktúru organizácie, procesy, produkty, nástroje, prostredie a najmä základnú kultúru organizácie.

Hlavným princípom agilného prístupu je spätná väzba. Transparentnosť pomáha odhaliť blokujúce faktory a neefektívnosti a zároveň poskytuje príležitosť odhaliť pozitívne výsledky ľudí zapojených do transformácie.

Aby sme pochopili súčasný stav transformácie a ešte dôležitejšie, aby ste vedeli riadiť vašu spoločnosť v budúcich snahách, ScrumDesk vypracoval hodnotenie agility firmy.

Hodnotenie sa zameriava na viacero oblastí agilného tímu. Namiesto jednoduchých otázok typu „Robíte ranné stretnutia alebo nie?“, pripravili sme otázky, ktoré siahajú hlbšie na úroveň pochopenia ľudí, princípov a schopností, korektnosť implementácie agilných praktík a procesov.

Cieľom tohto hodnotenia nie je odmeňovať alebo trestať ľudí. Cieľom je zrkadliť situáciu zvonku, aby tímy mali inšpiráciu na možné ďalšie zlepšenia a vedenie firmy sa mohlo zamerať strategickejšie.

Agilná transformácia sa zakladá na kontinuálnom získavaní spätnej väzby a učení sa; je to nikdy nekončiaca cesta. Je dôležité pochopiť, kde sa vaša spoločnosť a tímy nachádzajú v agilnej transformácii.

Vhodné
Pre

Firmy s viacerými agilnými tímami. 

Firmy aplikujúce Scrum, Kanban, ScrumBan, Scaled Agile Framework (SAFe).

Firmy, ktoré fungujú agilne viac než 3 mesiace.

Čo
získate

Spoznáte potenciály a mieru kvality implementácie agilných praktík vo vašej firme v 17 oblastiach súvisiacich s Agile.

Prehľad o stave tímov v prehľadnej forme. Porovnanie tímov pre hľadanie priestoru pre ďalšie zlepšenia a identifikáciu systémových obmedzení.

Konkrétne tipy pre zmeny cielené na stav organizácie a tímov.

roadmap
Tatra banka
Telekom

Agilita firmy

Hodnotené oblasti

Oblasť

Firemná kultúra

Agilné prístupy si vyžadujú a zároveň podporujú zmenu firemnej kultúry.

Proaktivita, intenzívnejšia spolupráca, prístup k transparentnosti, rešpekt, zameranie sa na ciele, inovatívnosť, disciplína.

V tíme zhodnotíme aj mieru jeho dysfunkcií.

Oblasť

Ceremónie

Hĺbková analýza priebehu z pohľadu artefaktov, procesov aj facilitácie agilných ceremónií.

Plánovanie programových prírastkov (PI planning).

Príprava produktového backlogu, plánovanie sprintov, standupy, sprint review a retrospektíva.

Oblasť

Artefakty

Organizácia produktového backlogu, spôsob evidencie požiadaviek, ich delenie a zapisovanie.

Práca s rôznymi typmi požiadaviek.

Oblasť

Roly

Prístup Scrum Mastra k transparentnosti, disciplíne, manažmentu obmedzení, spolupráci Scrum Mastrov pri zmene systému spolu s manažmentom, práci Scrum Mastra s tímom, podpore Produktového vlastníka.

Prístup Produktového vlastníka k príprave produktového backlog, jeho priorizácii, strednodobému aj krátkodobému plánovaniu, komunikácii so stakeholdermi aj tímom, prístup k produktovému manažmentu z pohľadu vízie a stratégie, práca s metrikami.

Koordinácia produktových vlastníkov v prípade vývoja komplexnejších produktov.

Má schopnosť umiestniť produkt na trh a vďaka strategickému mysleniu definovať správny produkt.

Oblasť

Majstrovstvo

V rámci hodnotenia sa venujeme aj technickým praktikám a prístupu tímu ku kontinuálnej integrácii, dizajnu produktov, implementácii praktík Extrémneho programovania, spôsobe testovania a DevOps.

Ponoríme sa do vašich metrík a identifikujeme potenciál pre zmenu v aplikácii vašich agilných procesov a praktík tak, aby sme vám pomohli znížiť mieru zbytočností.

Pozrieme sa aj na nastavenie a vašu prácu s nástrojmi (napr. JIRA).

Výsledok

Porovnanie tímov

Pre každý tím pripravím podrobný prehľad stavu implementácie Agile a návrhy pre ich zlepšenie.

Zároveň pre vedenie firmy a transformačnú skupinu pripravíme porovnanie tímov s porovnaním tímov voči reálnemu firemnému štandardu reprezentovaného spriemerovaním hodnotení tímov.

Úlohou teda nie je až tak vidieť ešte nevidené, ale myslieť na to, čo ešte nikoho nenapadlo, na to, čo každý vidí.
Arthur Schopenhauer

Novinky

Naše Agiloviny

Nenechajte si ujsť výber toho najlepšieho z Agile, s čím sa stretli naši mentori. Nielen zo sveta produktov, vývoja, tipov a trikov, ale občas aj humoru. Posielame pravidelne, raz za občas :) #QualityOverQuantity

Posielať na

spracovaním osobných údajov

Ďakujeme