icon
ScrumImpulz 2024 - International conference on Agile, with world class lineup - 29.5.2024
More information →

Certifikovaný

background-pattern

SAFe® Agile Software Engineering

Tréning SAFe®

Agile Software Engineering

img
icon
Trvanie
Tri dni. Celkovo 18 hodín s prestávkami.
icon
Pre koho
Agile Team, vývojári, testeri, Produktoví vlastníci, Scrum Mastri, manažéri.
icon
Dostupnosť
Tréning je možné realizovať priamo u vás, alebo online s trénerom. Slovenský, český a anglický jazyk.
Tréning

SAFe®
Agile Software Engineering

Základné informácie

Disciplína softvérového inžinierstva sa v posledných desaťročiach vyvíjala so zavedením princípov a postupov Lean-Agile a DevOps. Nové zručnosti a prístupy pomáhajú organizáciám dodávať softvérové riešenia rýchlejšie, predvídateľnejšie a s vyššou kvalitou. Počas tohto trojdňového, workshopovo orientovaného kurzu sa účastníci naučia základné princípy a postupy, ktoré tvoria disciplínu Agile Software Engineering.

Účastníci sa naučia, ako kontinuálny tok dodávky hodnoty a vytváranie kvality sú umožnené modernými postupmi, vrátane technických postupov XP, Behavioral-Driven Development (BDD) a Test-Driven Development (TDD).

Účastníci sa naučia overené postupy na detailné, modelovanie, navrhovanie, implementáciu, overovanie a validáciu user stories v SAFe pipeline kontinuálnej dodávky.

Budú poznať postupy, ktoré vytvárajú kvalitu do kódu (abstrakcia, zapúzdrenie, intentional programming) a návrhov (SOLID, návrhové vzory).

Účastníci tiež pochopia, ako sa softvérové inžinierstvo hodí do väčšieho kontextu riešenia a akú majú úlohu pri spolupráci na intentional architektúre a DevOps.

roadmap
Tatra banka
Scheidt and Bachmann
Orange
T-Systems
 • Definícia Agilného softvérového inžinieringu a jeho základných hodnôt, princípov a praktík.
 • Aplikácia princípov Test-First pre zladenie medzi testami a požiadavkami.
 • Zladenie porozumenia s pomocou Behavior-Driven Development (BDD).
 • Komunikácia s pomocou Agilného modelovania.
 • Návrh od kontextu po testovateľnosť.
 • Tvorba aplikácie s kvalitou kódu a dizajnu.
 • Využívanie testovacej infraštruktúry pre automatizované testovanie.
 • Spolupráca na architektúre a emergentnom návrhu.
 • Aplikácia Lean-Agile princípov na optimalizáciu toku hodnoty.
 • Vytvorenie plánu agilného softvérového inžinieringu.
 • Úvod do Agilnej softvérovej inžinieringu.
 • Prepojenie hodnôt, princípov a praktík pre zabudovanie kvality.
 • Zrýchľovanie toku hodnoty.
 • Aplikácia architektúry.
 • Test-First myslenie.
 • Objavovanie detailov user stories.
 • Vytváranie zdieľaného porozumenia pomocou Behavior-Driven Development (BDD).
 • Komunikácia s pomocou modelov.
 • Tvorba systémov s kvalitou kódu.
 • Tvorba systémov s kvalitou dizajnu.
 • Implementácia produktu s ohľadom na kvalitu.

Každý absolvent navyše získa

image
Osobný mentoring

1 hodina online počas prvého mesiaca po absolvovaní kurzu

image
Certifikát SAFe® Agile Software Engineer

Účasťou na tomto kurze získate po absolvovaní skúšky aj oficiálny certifikát SAFe® Agile Software Engineer .

image
Materiály

Prístup k prezentácii v elektronickej forme, šablónam a pracovným materiálom použitých počas tréningu

Novinky

Naše Agiloviny

Nenechajte si ujsť výber toho najlepšieho z Agile, s čím sa stretli naši mentori. Nielen zo sveta produktov, vývoja, tipov a trikov, ale občas aj humoru. Posielame pravidelne, raz za občas :) #QualityOverQuantity

Posielať na

spracovaním osobných údajov

Ďakujeme