icon
ScrumImpulz 2024 - International conference on Agile, with world class lineup - 29.5.2024
More information →
background-pattern

SAFe Transformácia

Transformácia

Scaled Agile

Program škálovania implementácie agilných praktík do veľkej firmy vytvárajúcej komplexné produkty alebo riešenia s viacerými spolupracujúcimi tímami

img
icon
Pre koho
Tímy a oddelenia. Malé aj veľké spoločnosti. IT aj nie IT.
icon
Trvanie
Podľa dohodnutého rozsahu a počtu tímov. 3-12 mesiacov.
icon
Forma
Osobne aj online, podľa dohôd.
Náš prístup

SAFe
Transformácia

Manažment komplexného produktového portfólia musí byť prispôsobený a zladený s agilnou kultúrou, spôsobom práce, procesmi a nástrojmi.

Spoločnosť ScrumDesk pomáha klientom s úvodným zavedením rámca Scaled Agile Framework, ktorý je úspešne používaný v podnikovom svete po celom svete.

SAFe navrhuje rozdelenie spoločnosti na „úrovne“ na základe zložitosti spoločnosti: úroveň spoločnosti, portfólia, programu, produktu a tímov.

Ako to
prebieha

SAFe transformácia prebieha ako agilný projekt.

Pracuje na nej váš interný tím (tzv. LACE tím) so skupinou ScrumDesk konzultantov, ktorí budú aktívne zapojení do procesu zmeny.

Budeme pracovať s backlogom SAFe transformácie. Nastavíme spolu ciele transformácie a vyberieme najdôležitejšie problémy organizácie.

Budeme plánovať štvrťročné aj dvojtýždenné iterácie. Budeme sa pravidelne stretávať ohľadom realizácie. Budeme transparentne komunikovať s ľuďmi, ktorých sa transformácia dotkne.

roadmap
Tatra banka
Telekom
Scheidt and Bachmann

Program

Oblasť

Spoznať a nasmerovať

Pre začiatok potrebujeme spoznať vašu organizáciu.

Jej históriu, víziu, misiu a stratégiu, ciele.

Organizačnú štruktúru. Produktové portfólio. Roly a zodpovednosti. Procesy. Technológie. Praktiky. metriky. Nástroje.

Prediskutujeme aj vašu firemnú kultúru a zvyky.

Ponoríme sa do problémov a ich koreňových príčin, ktoré vás momentálne obmedzujú.

Cieľom tejto aktivity je zmysluplne nastaviť rozsah a plán agilnej transformácie.

Oblasť

LACE transformačný tím

Za každou úspešnou zmenou stojí silný transformačný tím.

Pomôžeme identifikovať zloženie transformačného tímu so zohľadnením cieľov a obmedzení.

Spolu vytvoríme základný tím aj ďalšie pracovné skupiny potrebné pre realizáciu aktivít.

Nastavíme pracovný proces tohto tímu a pripravíme pre neho potrebné pracovné nástroje a prostredie.

Identifikujeme Produktového vlastníka transformácie a dohodneme sa na Scrum Mastrovi, ktorý bude pomáhať transformačnému tímu.

Oblasť

Backlog transformácie

Transformačné aktivity budú transparentne udržiavané v backlogu SAFe transformácie.

Vízia, ciele, kľúčové výsledky a stratégia SAFe transformácie.

Podniková agilita. Štruktúra organizácie, role, zodpovednosti, právomoci.

Vzdelávanie a tréningy.

Produktový a projektový manažmentu. Procesy. Metriky.

Nástroje.

Podpora agilných tímov. Osobný mentoring a koučing. Firemná kultúra.

Backlog bude priebežne aktualizovaný artefakt slúžiaci pre koordináciu, plánovanie a riadenie transformačného tímu s vedením firmy.

Oblasť

Organizácia

Zmapovanie zákazníckych ciest, identifikácia hodnotových tokov, ich podpora IT systémami, tímami a ľuďmi.

Optimalizácia organizačnej štruktúry, reorganizácia do Value Streams podporených viacerými tímami tímov (ART).

Každý tím bude mať definovaný jasný zmysel, misiu, podporované produkty, alebo ich hodnotné časti.

Pomôžeme identifikovať schopnosti potrebné pre vytvorenie funkčného produktu.

Spolu s vami vyberieme kandidátov, alebo pripravíme roly Portfolio Manager, Product Management, Release Train Engineer, Enterprise Architect.

Edukujeme vedenie spoločnosti a non-IT zložky firmy pre intentzívne zapojenie do toku hodnoty.

Oblasť

Produktové portfólio

Zmapovanie produktového portfólia, jeho prípravy, riadeniu a sledovaniu.

Organizácia tímu produktového portfólia, spolupráca so stakeholdermi a Enterprise Architektúrou.

SAFe ceremónie podporujúce prípravu požiadaviek pre jednotlivé Value Streams a ARTs (tímy tímov).

Unifikácia šablón požiadaviek a procesu s pomocou nástrojov ako napr. Portfólio Kanban.

Metriky portfólia a proces ich vyhodnocovanie.

Koordinácia úrovne Portfólio s Program úrovňou.

Príprava backlogov portfólia, minimum viable and marketable produkty.

Priorizácia portfólia a jej pravidlá.

Oblasť

Tím tímov (ART)

Identifikácia, založenie a rozbehnutie tímu tímov, tzv. Agile Release Train.

Organizácia práce ART.

Roly a zodpovednosti.

Procesy a nástroje potrebné pre riadenie ART.

Návody, pravidlá, metodiky a tipy práce v ART.

Aktívny mentoring a koučing Produktových manažérov, Release Train Engineers, Produktových vlastníkov a Scrum Mastrov.

Práca s architektmi na príprave technologických požiadaviek.

Oblasť

Program Increment, PI

Príprava ARTs a tímov na prvé plánovania Program Incrementu, resp. Planning interval.

Príprava backlogov tímov s produktovým manažmentom a produktovými vlastníkmi.

Príprava Scrum Mastrov na facilitáciu prvých plánovaní PI.

Facilitácia počas PI plánovania.

Príprava nástrojov pre PI.

Vedenie synchronizačných ceremónií počas prvých dvoch PI.

Oblasť

Nástroje

Zavedenie odporúčaných SAFe nástrojov do palety firmy.

Program Board, Portfolio Kanban, Program Kanban, manažment rizík pomocou ROAM.

Dokumentácia procesov vopred pripravnými metodiakmi, ktoré si môžete prispôsobiť podľa vášho nastavenia procesu.

JIRA Align, BigPicture, Kendis.

„Aby sa v organizácii na veľkej úrovni podarilo uspieť, lídri musia byť schopní navigovať v zložitej súhre stratégie, kultúry a operácií, pričom musia mať zákazníka v strede každej svojej činnosti.“

Satya Nadella
Novinky

Naše Agiloviny

Nenechajte si ujsť výber toho najlepšieho z Agile, s čím sa stretli naši mentori. Nielen zo sveta produktov, vývoja, tipov a trikov, ale občas aj humoru. Posielame pravidelne, raz za občas :) #QualityOverQuantity

Posielať na

spracovaním osobných údajov

Ďakujeme